เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

R/P ratio คืออะไร
avatar
สิริลักษณ์

 R/P ratio คืออะไร

เมื่อ 22/08/2561 09:45น. IP:203.146.235.xxx
ความคิดเห็นที่ #1
avatar
sirilak k
RE : R/P ratio คืออะไร

R/P ratio คือการคำนวณประมาณการอย่างคร่าวๆ ว่าจะมีปิโตรเลียมคงเหลือให้ใช้ได้อีกกี่ปี โดยใช้สูตรคำนวณ คือ

ปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (Proven Reserves) หารด้วยอัตราการผลิตปิโตรเลียมต่อปี (Production) และมีหน่วยที่ได้เป็นหน่วยปี

 

หมายเหตุ ประเทศมีกิจกรรมการสำรวจและลงทุนพัฒนา แหล่งปิโตรเลียมอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้มีปริมาณสำรองเพิ่มเติมชดเชยส่วนที่ผลิตไปอยู่ ตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้น ค่า R/P ratio สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ในปีต่อๆไป

เมื่อ 22/08/2561 09:52น. IP:203.146.235.xxx
ไม่ชอบ ชอบ
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 13,124,243
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 98,244