เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

หมวดหมู่
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด
ห้องสัมปทานปิโตรเลียม / Pretroleum Concession Room

ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสัมปทานปิโตรเลียม / QA about Pretroleum concession

1
R/P ratio คืออะไร
22/08/2561 09:45:41
ห้องธรณีวิทยา / Geology Room

ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการสำรวจปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติ / QA about Geology

1
Petroleum System มีอ...
22/08/2561 09:57:53
ห้องวิศวกรรมปิโตรเลียม / Petroleum Engineering Room

ตอบคำถามเชิงวิศวกรรมปิโตรเลียม / QA about Petroleum Engineering 

7
เว็บที่ดีที่สุด
14/06/2563 16:40:11
ห้องเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ / Economic Analysis Room

ตอบคำถามเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ / QA about Economic Analysis

0
ไม่มีกระทู้
ห้องสิ่งแวดล้อม / Environmental Room

ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / QA about Environmental

0
ไม่มีกระทู้
ห้องข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียม / Petroleum Information Room

ตอบคำถามข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียม / QA about Petroleum Information

0
ไม่มีกระทู้
ห้องประกาศข่าวสาร / News and Event Room

ตอบคำถามเกี่ยวกับ การจัดซื้อ-จัดจ้าง การสมัครงาน / QA about News and Event

0
ไม่มีกระทู้
ห้อง E-Talky (อื่นๆ) / E-Talky Room

พูดคุยกันเรื่องอื่นๆ

0
ไม่มีกระทู้
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,034,003
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,351