เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ประเทศไทยมีการจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเล ในเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เดือน ก๊าซธรรมชาติ
(ล้านลบ.ฟุตต่อวัน)
คอนเดนเสท
(บาร์เรลต่อวัน)
น้ำมันดิบ
(บาร์เรลต่อวัน)
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด
( บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน )
มกราคม 2,022.19 67,951.06 78,662.71 493,139.36
กุมภาพันธ์ 1,988.92 69,585.87 78,589.56 488,752.75
มีนาคม 1,810.70 64,938.54 69,291.20 444,145.07
เมษายน 1,818.15 65,471.05 68,045.47 444,683.87
พฤษภาคม 1,890.83 64,642.47 72,228.06 460,788.16
มิถุนายน 1,931.04 66,305.52 64,030.50 461,115.87
กรกฎาคม 2,077.81 69,922.26 66,722.90 492,693.52
สิงหาคม - - - -
กันยายน - - - -
ตุลาคม - - - -
พฤศจิกายน - - - -
ธันวาคม - - - -
 
 
 
 

***หมายเหตุ :
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย 5.73 ล้านบีทียู/บาเรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ. ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ = 174.4 บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ = 0.9096 บาร์เรล

การจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย ในเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เดือน ก๊าซธรรมชาติ เข้าไทย
(ล้านลบ.ฟุตต่อวัน)
คอนเดนเสท 1
(บาร์เรลต่อวัน)
มกราคม 441.15 17,274.00
กุมภาพันธ์ 461.83 19,466.00
มีนาคม 442.02 19,808.00
เมษายน 483.66 18,580.00
พฤษภาคม 432.80 14,742.00
มิถุนายน 480.20 18,204.00
กรกฎาคม 466.64 16,874.00
สิงหาคม - -
กันยายน - -
ตุลาคม - -
พฤศจิกายน - -
ธันวาคม - -

หมายเหตุ :
1คอนเดนเสทที่ผลิตได้จะมีการขายเป็นรายได้ โดยองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียเป็นผู้จัดสรรรายได้ให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียฝ่ายละเท่าๆกัน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,486,212
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 148,473