รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 28 ก.ย. 2564
กรกฎาคม 2564  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 6,790.3330 6,691,803.0000 1,190,141,178.64 148,767,647.33
บรรพต 505.1463 613,510.0000 96,135,115.12 12,016,889.39
เบญจมาศ 657.9404 704,872.0000 83,841,866.59 8,616,129.87
บงกช 13,909.6700 13,315,522.0000 2,667,475,326.22 333,434,415.78
ชบา 370.9264 322,775.0000 38,665,625.53 3,973,528.56
ดารา 286.3196 268,004.0000 41,995,395.99 5,249,424.50
เอราวัณ 3,383.6044 3,166,461.0000 496,174,622.67 62,021,827.83
ฟูนาน 2,434.7386 2,521,306.0000 395,080,834.15 49,385,104.27
G12/48 511.1960 496,263.0000 120,584,762.81 6,527,844.92
โกมินทร์ 8.9267 9,248.0000 1,449,132.93 181,141.62
จักรวาล 1,957.0067 2,026,994.0000 317,623,676.11 39,702,959.51
กะพง 242.2388 210,709.0000 33,017,447.11 4,127,180.89
กะพง_10A 20.3206 17,673.0000 2,769,304.31 346,163.04
ลันตา 27.3847 29,335.0000 3,505,214.38 190,189.03
มะลิวัลย์ 329.5964 352,951.0000 41,719,166.29 4,287,330.06
มรกต_G7/50 241.2605 241,976.0000 45,322,213.12 2,266,110.65
มรกต 2,832.1078 2,840,541.0000 532,022,089.88 66,502,761.24
น้ำพอง 241.7772 232,996.0000 41,149,959.45 5,143,744.93
ไพลินเหนือ 4,917.4510 4,815,244.0000 902,179,782.12 112,772,472.77
ตราด 240.4735 218,890.0000 34,299,384.44 4,287,423.06
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 4.8134 4,381.0000 686,489.12 85,811.14
ตราดเหนือ_U3 138.0060 125,634.0000 19,686,458.33 2,460,807.29
ตราดเหนือ_U5 10.8100 9,841.0000 1,542,054.19 192,756.77
ไพลิน 2,923.7154 2,928,325.0000 548,503,601.53 68,562,950.19
ปะการัง 839.4477 730,222.0000 114,423,523.72 14,302,940.47
ปลาหมึก 2,301.3778 2,002,188.0000 313,736,652.82 39,217,081.60
ปลาทอง 2,512.6280 2,246,804.0000 352,067,221.71 44,008,402.71
ปลาทอง_U3 126.0545 112,700.0000 17,659,740.63 2,207,467.58
สตูล 3,123.8485 3,397,296.0000 532,345,751.57 66,543,218.95
สินภูฮ่อม_E5N 318.4180 329,225.0000 54,586,811.72 6,823,351.46
สินภูฮ่อม_EU1 1,273.6710 1,316,898.0000 218,347,106.70 27,293,388.34
สิริกิติ์_NGV 177.8470 190,734.0000 38,869,583.45 4,858,697.93
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 3.1820 4,976.4740 250,565.47 31,320.68
สิริกิติ์_เสาเถียร 28.0440 43,906.0040 2,461,203.74 307,650.47
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.9760 2,626.8890 472,840.02 59,105.00
บรรพตใต้ 1,752.5896 1,650,285.0000 258,594,543.62 32,324,317.95
บงกตใต้ 7,998.2130 7,749,953.0000 1,882,362,486.23 235,295,310.78
โกมินทร์ใต้ 1,031.0788 1,068,043.0000 167,359,027.17 20,919,878.40
ปะการังใต้ 246.5376 271,245.0000 42,503,250.64 5,312,906.33
ตราดใต้ 301.7002 312,388.0000 48,950,231.20 6,118,778.90
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 265.3440 241,467.0000 37,837,130.35 4,729,641.29
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 70.8359 64,461.0000 10,100,838.87 1,262,604.86
สุราษฏร์ 134.0975 116,520.0000 18,258,322.78 2,282,290.35
สุรินทร์ 1.7029 1,816.0000 200,757.62 10,892.88
ตราด_11A 117.6899 128,413.0000 20,121,919.02 2,515,239.88
ตราด_U3 789.9632 861,687.0000 135,023,681.67 16,877,960.21
จักรวาลตะวันตก 183.6059 190,304.0000 29,820,046.86 3,727,505.86
ยะลา_10A 183.2266 159,387.0000 24,975,448.80 3,121,931.10
ยะลา_U2 132.9557 115,653.0000 18,122,466.57 2,265,308.32
ยะลา_U3 400.2664 348,536.0000 54,614,510.74 6,826,813.84
ยุงทอง 11.8190 10,277.0000 1,610,374.04 80,518.70
รวม 67,313.8841 65,833,265.3670 12,051,246,738.76 1,490,427,139.48
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 5,840,660.0000 81,704,992.83 10,213,124.10
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 380,151.0000 860,304,971.07 107,538,121.38
บรรพต 17,759.0000 39,850,431.23 4,981,303.92
บงกช 316,164.0000 701,799,951.89 87,724,993.98
ดารา 2,786.0000 6,235,392.91 779,424.11
เอราวัณ 80,548.0000 181,164,803.30 22,645,600.41
ฟูนาน 53,398.0000 119,878,326.98 14,984,790.88
G12/48 40,032.0000 89,414,414.35 4,840,441.01
โกมินทร์ 4,034.0000 9,017,034.86 1,127,129.37
จักรวาล 49,099.0000 110,479,969.42 13,809,996.18
กะพง 11.0000 24,509.22 3,063.65
มรกต_G7/50 12,446.0000 28,183,188.65 1,409,159.43
มรกต 141,010.0000 319,297,514.44 39,912,189.30
ไพลินเหนือ 148,848.0000 337,288,295.09 42,161,036.89
ตราด 1,230.0000 2,765,531.37 345,691.42
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 61.0000 137,216.87 17,152.11
ตราดเหนือ_U3 1,427.0000 3,207,095.38 400,886.93
ตราดเหนือ_U5 112.0000 251,703.95 31,462.99
ไพลิน 121,881.0000 276,136,179.07 34,517,022.38
ปลาทอง 19,818.0000 44,553,921.39 5,569,240.17
ปลาทอง_U3 3,816.0000 8,572,768.41 1,071,596.06
สตูล 100,965.0000 226,843,503.55 28,355,437.94
สินภูฮ่อม_E5N 899.9000 1,996,886.29 249,610.78
สินภูฮ่อม_EU1 3,599.6000 7,987,545.08 998,443.14
บรรพตใต้ 59,632.0000 134,188,909.12 16,773,613.66
บงกตใต้ 265,138.0000 583,487,510.32 72,935,938.79
โกมินทร์ใต้ 82,215.0000 184,661,355.30 23,082,669.41
ปะการังใต้ 37,294.0000 83,620,512.18 10,452,564.02
ตราดใต้ 2,218.0000 4,977,295.10 622,161.88
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 1,527.0000 3,451,943.29 431,492.92
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 298.0000 675,371.67 84,421.46
ตราด_11A 4,356.0000 9,791,341.41 1,223,917.68
ตราด_U3 27,003.0000 60,623,406.56 7,577,925.82
รวม 1,979,776.50 4,440,868,799.72 546,658,500.07
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
AA 629.2940 1,404,802.37 72,755.40
เบญจมาศ 343,677.0000 810,702,093.95 83,312,965.39
บัวหลวง 5,608.7900 13,261,817.37 663,090.87
บึงหญ้าหนองสา 14,960.7520 34,215,052.81 1,710,752.64
ชบา 105,483.0000 250,636,943.32 25,757,065.56
ดีดี 57,465.7650 128,283,510.87 6,643,864.71
นาสนุนตะวันออก 9,171.5490 20,675,196.37 1,033,759.82
จัสมิน 297,126.0000 699,156,258.00 87,394,532.25
กำแพงแสน 1,106.0800 2,522,701.80 126,135.09
กะพง 58,310.0000 137,973,663.79 17,246,707.97
กะพง_10A 2,215.0000 5,191,451.88 648,931.49
L33-8 686.6660 1,556,119.19 77,805.96
L53A 2,867.4060 6,462,191.87 334,680.03
แอล 53 บี 1,143.8430 2,580,473.67 133,643.98
L53D 3,271.6620 7,380,766.10 382,253.42
L53G 4,653.1890 10,475,778.06 542,545.58
ลันตา 79,846.0000 188,334,080.89 10,218,797.38
มะลิวัลย์ 24,104.0000 56,862,370.86 5,843,543.23
มโนราห์ 299,794.0000 728,803,081.34 57,382,600.89
หนองผักชี_เอ 7,862.8460 17,933,255.99 896,662.80
หนองผักชี_บี 2,318.3080 5,287,501.60 264,375.08
หนองผักชี_ซี 7,944.5450 18,119,591.72 905,979.58
หนองผักชี จี 2,918.4940 6,656,381.17 332,819.06
นงเยาว์ 300,021.0000 739,651,972.01 58,249,987.25
ตราด 4,247.0000 10,076,663.25 1,259,582.90
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 212.0000 503,976.47 62,996.96
ตราดเหนือ_U3 5,221.0000 12,334,829.73 1,541,853.72
ตราดเหนือ_U5 411.0000 970,980.94 121,372.63
ปะการัง 34,475.0000 81,196,622.41 10,149,577.80
ปลาหมึก 239,532.0000 566,776,939.60 70,847,117.45
ปลาทอง 182,641.0000 433,124,459.85 54,140,557.48
ปลาทอง_U3 16,573.0000 39,232,836.03 4,904,104.51
สังขจาย 1,614.7480 3,690,737.14 184,536.85
สังขจาย C 682.8550 1,560,762.62 78,038.13
สิริกิติ์ 862,039.8050 1,888,386,482.78 236,048,310.36
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 5,185.0000 12,471,333.56 1,558,916.70
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 981.0000 2,377,853.87 297,231.74
สุราษฏร์ 8,239.0000 19,748,342.84 2,468,542.86
สุรินทร์ 8,046.0000 18,964,409.31 1,028,987.72
อู่ทอง 2,554.1640 5,825,432.28 291,271.61
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,365.2640 5,301,875.73 265,093.79
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 3,577.8070 8,057,615.28 402,880.77
ยะลา_10A 40,770.0000 96,704,351.56 12,088,043.95
ยะลา_U2 28,941.0000 68,594,131.38 8,574,266.42
ยะลา_U3 28,124.0000 66,761,577.33 8,345,197.17
ยุงทอง 3,533.0000 8,321,801.91 416,090.11
รวม 3,113,150.8320 7,245,111,072.87 775,250,827.06
รวม 23,818,931,604.18 2,822,549,590.71
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 299,750.0000 738,983,866.50 58,197,371.78
รวม 299,750.0000 738,983,866.50 58,197,371.78