รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 1 ก.ค. 2564
พฤษภาคม 2564  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 7,564.1980 7,475.1850 1,329,466,137.36 166,183,267.17
บรรพต 644.0745 757,483.0000 118,695,237.90 14,836,904.74
เบญจมาศ 725.1569 796,694.0000 98,777,925.22 10,537,786.71
บงกช 17,537.7290 16,584,060.0000 3,327,866,934.40 415,983,366.80
ชบา 432.5357 373,541.0000 46,012,502.10 4,908,687.16
ดารา 342.9652 310,954.0000 48,725,527.85 6,090,690.98
เอราวัณ 4,790.0054 4,360,371.0000 683,256,618.56 85,407,077.32
ฟูนาน 3,034.9699 3,198,619.0000 501,213,681.58 62,651,710.20
G12/48 580.3200 561,939.0000 143,724,665.50 7,186,233.27
โกมินทร์ 78.5526 82,784.0000 12,971,996.17 1,621,499.52
จักรวาล 950.5058 1,001,755.0000 156,971,903.06 19,621,487.88
กะพง 824.8374 715,268.0000 112,080,278.26 14,010,034.79
กะพง_10A 127.9100 110,564.0000 17,325,036.05 2,165,629.51
ลันตา 25.9929 28,524.0000 3,535,889.94 195,052.01
มะลิวัลย์ 476.0976 523,163.0000 64,746,603.54 6,907,271.00
มรกต_G7/50 217.5462 220,674.0000 41,345,282.03 2,067,264.06
มรกต 2,742.5261 2,782,887.0000 521,399,203.72 65,174,900.46
น้ำพอง 242.4445 233,514.0000 36,367,470.36 4,545,933.80
ไพลินเหนือ 4,540.7966 4,341,276.0000 813,377,564.22 101,672,195.53
ตราด 278.3012 253,042.0000 39,650,896.97 4,956,362.12
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 5.5487 5,044.0000 790,379.16 98,797.40
ตราดเหนือ_U3 292.4187 265,735.0000 41,639,850.72 5,204,981.34
ตราดเหนือ_U5 22.9051 20,813.0000 3,261,332.58 407,666.57
ไพลิน 2,926.5814 2,961,535.0000 554,870,532.22 69,358,816.53
ปะการัง 1,401.3044 1,211,851.0000 189,893,294.96 23,736,661.87
ปลาหมึก 2,227.1088 1,924,959.0000 301,635,107.93 37,704,388.49
ปลาทอง 3,335.8586 2,984,071.0000 467,594,675.08 58,449,334.39
ปลาทอง_U3 176.3752 158,596.0000 24,851,501.56 3,106,437.70
สตูล 3,943.3520 4,304,244.0000 674,461,691.64 84,307,711.46
สินภูฮ่อม_E5N 609.1460 795,041.0000 88,301,668.14 11,037,708.52
สินภูฮ่อม_EU1 2,436.5840 3,180,168.0000 353,207,047.34 44,150,880.91
สิริกิติ์_NGV 201.6410 217,177.0000 42,756,016.42 5,344,502.06
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 3.5740 5,426.8840 276,771.08 34,596.39
สิริกิติ์_เสาเถียร 24.6270 41,760.7530 2,345,697.32 293,212.17
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 1.7690 2,356.1650 424,109.70 53,013.71
บรรพตใต้ 1,993.7692 1,855,018.0000 290,675,570.04 36,334,446.26
บงกตใต้ 10,703.8160 10,364,223.0000 2,650,811,714.13 331,351,464.27
โกมินทร์ใต้ 1,209.9202 1,275,294.0000 199,834,616.39 24,979,327.05
ปะการังใต้ 833.2536 948,364.0000 148,605,698.87 18,575,712.36
ตราดใต้ 427.5617 450,609.0000 70,609,033.41 8,826,129.17
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 334.6513 303,982.0000 47,633,037.06 5,954,129.63
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 82.0256 74,502.0000 11,674,232.44 1,459,279.06
สุราษฏร์ 118.8972 102,967.0000 16,134,609.70 2,016,826.21
สุรินทร์ 8.9166 9,820.0000 1,219,500.49 67,271.90
ตราด_11A 223.4640 244,274.0000 38,276,978.55 4,784,622.32
ตราด_U3 1,712.1908 1,871,496.0000 293,257,621.56 36,657,202.69
จักรวาลตะวันตก 886.4242 933,933.0000 146,344,405.91 18,293,050.74
ยะลา_10A 107.2644 92,647.0000 14,517,497.70 1,814,687.21
ยะลา_U2 132.4858 114,471.0000 17,937,250.84 2,242,156.36
ยะลา_U3 480.6430 416,493.0000 65,263,161.97 8,157,895.25
ยุงทอง 50.9745 43,995.0000 6,893,880.11 344,694.00
รวม 83,072.5175 74,425,452.9870 14,883,509,839.81 1,841,870,959.02
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 5,859,700.0000 0.0000 82,504,266.31 10,313,033.26
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 410,119.0000 776,348,795.04 97,043,599.38
บรรพต 19,330.0000 38,242,962.60 4,780,370.35
บงกช 390,117.0000 759,901,536.50 94,987,692.06
ดารา 3,047.0000 6,027,170.77 753,396.34
เอราวัณ 108,926.0000 215,561,471.41 26,945,183.95
ฟูนาน 79,483.0000 157,359,174.16 19,669,896.77
โกมินทร์ 16,476.0000 32,661,632.54 4,082,704.07
จักรวาล 49,939.0000 98,805,380.19 12,350,672.54
กะพง 557.0000 1,101,625.89 137,703.24
มรกต_G7/50 14,981.0000 29,655,810.46 1,482,790.50
มรกต 157,540.0000 312,025,712.81 39,003,214.10
ไพลินเหนือ 149,177.0000 295,523,747.16 36,940,468.40
ตราด 3,565.0000 7,052,136.71 881,517.08
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 182.0000 360,124.52 45,015.56
ตราดเหนือ_U3 8,252.0000 16,312,599.88 2,039,074.98
ตราดเหนือ_U5 645.0000 1,275,064.03 159,383.01
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 39.0000 77,129.00 9,641.12
ไพลิน 182,985.0000 362,274,138.32 45,284,267.29
ปลาทอง 50,069.0000 99,106,295.39 12,388,286.92
ปลาทอง_U3 11,118.0000 21,999,039.81 2,749,879.97
สตูล 109,402.0000 216,620,202.30 27,077,525.28
สินภูฮ่อม_E5N 1,410.8800 2,733,962.42 341,745.31
สินภูฮ่อม_EU1 5,643.4600 10,935,733.48 1,366,966.68
บรรพตใต้ 88,436.0000 175,005,635.84 21,875,704.50
บงกตใต้ 531,671.0000 1,010,622,561.71 126,327,820.22
โกมินทร์ใต้ 104,710.0000 207,206,846.32 25,900,855.80
ปะการังใต้ 53,873.0000 106,746,967.62 13,343,370.95
ตราดใต้ 3,708.0000 7,339,931.66 917,491.46
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 21,085.0000 41,658,671.18 5,207,333.91
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 5,316.0000 10,501,424.98 1,312,678.12
ตราด_11A 11,353.0000 22,466,839.88 2,808,354.98
ตราด_U3 51,088.0000 101,184,884.67 12,648,110.58
รวม 2,644,243.34 5,144,695,209.25 640,862,715.42
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
AA 922.5590 1,798,698.99 98,876.84
เบญจมาศ 362,140.0000 741,524,502.96 79,107,017.45
บัวหลวง 305,927.3200 616,491,580.39 49,101,144.18
บึงหญ้า 218.1290 436,137.55 21,806.88
บึงหญ้าหนองสา 15,667.4780 31,326,304.42 1,566,315.22
ชบา 94,668.0000 198,459,296.97 21,171,954.54
ดีดี 86,827.8640 169,286,940.60 9,305,927.34
นาสนุนตะวันออก 2,478.4390 4,877,326.06 243,866.30
จัสมิน 287,011.0000 595,588,841.47 74,448,605.18
กำแพงแสน 1,549.1760 3,091,116.11 154,555.80
กะพง 90,835.0000 189,748,739.84 23,718,592.49
กะพง_10A 1,796.0000 3,749,505.91 468,688.23
กะพง_U3 4.0000 8,323.63 1,040.45
L33-8 684.0620 1,352,201.70 67,610.09
L53A 2,895.6290 5,698,909.17 313,276.61
แอล 53 บี 1,524.3970 2,987,595.70 164,232.09
L53D 2,599.4220 5,125,230.15 281,740.69
L53G 4,330.9670 8,541,854.03 469,557.03
ลันตา 91,483.0000 187,283,174.95 10,331,192.76
มะลิวัลย์ 40,427.0000 82,759,408.83 8,828,905.82
มโนราห์ 1,824.0000 3,769,524.18 188,476.21
หนองผักชี_เอ 7,483.8580 14,932,760.40 746,638.02
หนองผักชี_บี 2,786.4330 5,559,851.13 277,992.56
หนองผักชี_ซี 8,561.6360 17,083,282.31 854,164.12
หนองผักชี จี 2,704.3550 5,396,078.50 269,803.92
นงเยาว์ 299,508.0000 638,238,848.86 50,239,030.19
เบญจมาศเหนือ 1.0000 2,040.64 217.70
บ่อรังเหนือ 1,927.2250 3,748,200.35 187,410.03
ตราด 2,232.0000 4,683,501.30 585,437.67
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 112.0000 234,822.02 29,352.66
ตราดเหนือ_U3 5,049.0000 10,565,939.43 1,320,742.43
ตราดเหนือ_U5 394.0000 824,506.67 103,063.34
ปะการัง 90,264.0000 188,191,787.44 23,523,973.42
ปลาหมึก 263,729.0000 551,452,382.62 68,931,547.83
ปลาทอง 142,245.0000 297,618,423.42 37,202,302.92
ปลาทอง_U3 10,654.0000 22,350,569.34 2,793,821.17
สังขจาย 1,396.2340 2,792,491.04 139,624.55
สังขจาย C 468.4810 936,969.73 46,848.48
สิริกิติ์ 894,848.8670 1,708,605,933.06 213,575,741.65
South AA 518.2660 1,010,455.19 55,546.06
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 13,725.0000 28,599,169.11 3,574,896.14
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 3,493.0000 7,272,760.67 909,095.08
สุราษฏร์ 12,130.0000 25,598,349.46 3,199,793.68
สุรินทร์ 6,911.0000 14,151,357.43 780,638.21
อู่ทอง 2,786.1350 5,559,256.52 277,962.82
วิเชียรบุรีศรีเทพ 3,150.9260 6,164,362.92 308,218.15
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 6,214.1160 12,198,501.10 609,925.03
ยะลา_10A 27,583.0000 57,707,753.86 7,213,469.23
ยะลา_U2 23,653.0000 49,470,454.41 6,183,806.80
ยะลา_U3 26,290.0000 54,846,042.26 6,855,755.29
ยุงทอง 4,612.0000 9,650,833.28 482,541.65
รวม 3,261,244.9740 6,599,352,898.08 711,332,743.00
รวม 26,710,062,213.45 3,204,379,450.70
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ 299,637.0000 603,815,598.01 48,091,551.74
2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 299,508.0000 638,238,848.86 50,239,030.19
รวม 599,145.0000 1,242,054,446.87 98,330,581.93