รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 1 ก.ค. 2563
พฤษภาคม 2563  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 6,467.4260 6,265,976.0000 1,384,193,574.05 173,024,196.76
บรรพต 1,175.9704 1,306,810.0000 251,644,952.89 31,455,619.12
เบญจมาศ 1,004.2457 1,068,860.0000 127,433,978.42 13,297,596.51
บงกช 12,917.2460 12,513,666.0000 2,446,135,140.05 305,766,892.51
บูรพา 1.9773 3,428.3389 87,755.05 4,387.75
ชบา 62.4434 54,274.0000 6,470,774.22 675,218.22
ดารา 178.4146 161,871.0000 31,170,575.81 3,896,321.97
เอราวัณ 4,395.4246 4,007,812.0000 771,761,512.31 96,470,189.05
ฟูนาน 2,382.7376 2,447,260.0000 471,254,908.82 58,906,863.60
G12/48 409.2710 399,420.0000 99,759,059.32 4,987,952.97
โกมินทร์ 430.9532 442,464.0000 85,202,770.44 10,650,346.31
จักรวาล 2,161.6206 2,221,671.0000 427,814,520.95 53,476,815.12
กะพง 1,247.6970 1,099,383.0000 211,701,917.83 26,462,739.73
กะพง_10A 106.6363 92,874.0000 17,884,216.79 2,235,527.10
กะพง_U3 0.5985 517.0000 99,555.75 12,444.47
ลันตา 39.9937 42,553.0000 5,073,347.39 286,446.32
มะลิวัลย์ 435.0132 462,703.0000 55,165,395.00 5,756,448.73
มรกต 2,221.2077 2,287,677.0000 477,912,425.34 59,739,053.17
น้ำพอง 252.2651 243,113.0000 21,283,740.88 2,660,467.61
เบญจมาศเหนือ 6.3571 6,763.0000 806,313.26 84,137.91
ไพลินเหนือ 3,555.6982 3,463,872.0000 723,628,147.06 90,453,518.38
ตราด 302.5098 277,217.0000 53,382,097.55 6,672,762.19
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2.3806 2,183.0000 420,367.87 52,545.98
ตราดเหนือ_U3 389.3453 356,734.0000 68,694,233.00 8,586,779.13
ตราดเหนือ_U5 30.4974 27,942.0000 5,380,631.67 672,578.96
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 88.8264 90,410.0000 18,887,309.00 2,360,913.62
ไพลิน 1,238.7163 1,271,342.0000 265,592,624.60 33,199,078.07
ปะการัง 1,625.1730 1,411,932.0000 271,887,697.23 33,985,962.15
ปลาแดง 0.0100 11.0000 2,118.21 264.78
ปลาแดง 42.6625 39,125.0000 7,534,078.24 941,759.78
ปลาหมึก 1,969.0910 1,711,106.0000 329,497,929.11 41,187,241.14
ปลาทอง 4,549.9684 4,107,050.0000 790,871,208.32 98,858,901.04
ปลาทอง_U3 220.7593 199,096.0000 38,338,781.87 4,792,347.73
สตูล 4,486.0369 4,979,823.0000 958,936,130.09 119,867,016.27
สินภูฮ่อม_E5N 602.8476 809,476.0000 64,490,676.40 8,061,334.56
สินภูฮ่อม_EU1 2,411.3902 3,237,905.0000 257,962,542.15 32,245,317.77
สิริกิติ์_NGV 114.1140 124,735.0000 24,915,137.55 3,114,392.19
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 7.1380 11,340.5400 568,841.49 71,105.19
สิริกิติ์_เสาเถียร 30.4210 47,163.3990 2,557,770.17 319,721.27
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 0.9750 1,342.2100 266,737.39 33,342.17
บรรพตใต้ 1,684.2851 1,602,005.0000 308,488,971.42 38,561,121.43
บงกตใต้ 6,802.8280 6,677,424.0000 1,656,045,839.05 207,005,729.88
โกมินทร์ใต้ 1,033.1623 1,062,620.0000 204,622,676.47 25,577,834.56
ปะการังใต้ 842.2048 926,246.0000 178,361,912.62 22,295,239.08
ตราดใต้ 566.9061 582,383.0000 112,146,174.72 14,018,271.84
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 777.0915 712,113.0000 137,127,541.37 17,140,942.67
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 206.8035 189,510.0000 36,492,860.49 4,561,607.56
สุราษฏร์ 401.2036 348,293.0000 67,068,797.74 8,383,599.72
สุรินทร์ 9.0180 9,587.0000 1,143,002.41 64,535.07
ตราด_11A 255.3741 284,162.0000 54,719,456.61 6,839,932.08
ตราด_U3 1,834.6908 2,040,397.0000 392,907,620.03 49,113,452.51
จักรวาลตะวันตก 233.4580 239,704.0000 46,158,432.97 5,769,804.12
ยะลา_10A 289.7473 251,634.0000 48,455,725.07 6,056,965.63
ยะลา_U2 167.3144 145,359.0000 27,990,954.09 3,498,869.26
ยะลา_U3 693.1707 602,242.0000 115,970,309.16 14,496,288.65
ยุงทอง 262.3539 228,098.0000 43,923,531.70 2,196,176.65
รวม 73,625.6720 73,200,677.4879 14,208,295,299.46 1,760,906,918.01
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 4,566,990.0000 63,099,817.35 7,887,477.16
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 255,118.0000 179,429,736.42 22,428,717.05
บรรพต 39,783.0000 28,312,422.80 3,539,052.85
บงกช 250,080.0000 177,037,872.67 22,129,734.08
ดารา 1,004.0000 714,042.00 89,255.25
เอราวัณ 130,983.0000 93,296,710.96 11,662,088.90
ฟูนาน 112,034.0000 79,859,995.40 9,982,499.43
โกมินทร์ 39,784.0000 28,362,162.34 3,545,270.30
จักรวาล 38,799.0000 27,599,848.77 3,449,981.10
กะพง 3,863.0000 2,746,086.21 343,260.78
มรกต 172,138.0000 124,594,449.44 15,574,306.18
ไพลินเหนือ 162,901.0000 117,991,584.70 14,748,948.08
ตราด 4,240.0000 3,018,425.48 377,303.19
ตราดเหนือ_U3 7,309.0000 5,204,730.15 650,591.28
ตราดเหนือ_U5 388.0000 275,332.17 34,416.53
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 5,674.0000 4,106,422.98 513,302.90
ไพลิน 121,556.0000 88,172,425.45 11,021,553.17
ปลาแดง 81.0000 57,302.63 7,162.84
ปลาทอง 65,596.0000 46,674,807.00 5,834,350.88
ปลาทอง_U3 10,067.0000 7,164,070.57 895,508.83
สตูล 169,914.0000 120,939,872.29 15,117,484.06
สินภูฮ่อม_E5N 1,769.7300 917,419.94 114,677.47
สินภูฮ่อม_EU1 7,078.8600 3,669,648.66 458,706.09
บรรพตใต้ 77,402.0000 55,133,833.47 6,891,729.19
บงกตใต้ 215,036.0000 151,789,637.56 18,973,704.70
โกมินทร์ใต้ 76,194.0000 54,184,163.75 6,773,020.48
ปะการังใต้ 51,570.0000 36,694,850.56 4,586,856.32
ตราดใต้ 6,274.0000 4,465,153.92 558,144.25
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 33,533.0000 23,896,262.61 2,987,032.83
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 7,659.0000 5,454,776.65 681,847.09
ตราด_11A 16,458.0000 11,711,436.35 1,463,929.55
ตราด_U3 88,755.0000 63,238,480.95 7,904,810.12
รวม 2,173,041.59 1,546,713,964.85 193,339,245.77
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
เบญจมาศ 326,252.0000 319,555,923.32 33,345,311.69
บัวหลวง 548,329.3400 373,758,550.51 37,262,181.75
บึงม่วง 5,984.9920 5,356,573.23 267,828.66
บึงหญ้า 5,756.3000 5,151,893.68 257,594.69
บึงหญ้าหนองสา 20,122.9620 18,010,069.10 900,503.46
บูรพา 4,263.0220 3,647,758.79 182,387.93
ชบา 91,059.0000 79,533,789.85 8,299,264.13
ดีดี 52,642.4350 46,454,175.26 2,348,643.22
นาสนุนตะวันออก 4,673.2290 4,147,330.91 207,366.54
จัสมิน 354,918.0000 362,781,776.06 45,347,722.01
กำแพงแสน 1,961.6700 1,518,020.48 75,901.02
กะพง 114,448.0000 111,702,782.35 13,962,847.81
กะพง_10A 2,642.0000 2,565,848.17 320,731.02
กะพง_U3 1,593.0000 1,594,036.41 199,254.56
L33-8 1,192.8550 1,057,335.58 52,866.78
L53A 3,101.4780 2,738,691.63 138,463.56
แอล 53 บี 1,361.2870 1,202,006.48 60,771.38
L53D 1,141.4850 1,006,712.17 50,897.63
L53G 4,558.3390 4,028,080.88 203,652.83
ลันตา 107,120.0000 104,826,408.62 5,918,605.03
มะลิวัลย์ 45,168.0000 44,055,059.42 4,597,097.35
มโนราห์ 251,850.0000 244,268,937.23 18,243,790.78
หนองผักชี_เอ 2,363.4020 1,828,897.13 91,444.86
หนองผักชี_บี 7,471.8550 5,782,027.00 289,101.35
หนองผักชี_ซี 12,579.2600 9,734,345.88 486,717.29
หนองผักชี จี 11,130.7370 8,613,419.54 430,670.98
นงเยาว์ 300,200.0000 354,934,385.28 27,962,019.36
เบญจมาศเหนือ 10,776.0000 10,598,772.78 1,105,970.36
บ่อรังเหนือ 2,436.0190 2,153,808.63 107,690.44
ตราด 6,265.0000 6,140,871.10 767,608.89
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 112.0000 110,738.57 13,842.00
ตราดเหนือ_U3 11,092.0000 10,883,763.27 1,360,470.41
ตราดเหนือ_U5 871.0000 854,654.91 106,831.87
ปะการัง 95,221.0000 93,034,118.63 11,629,264.84
ปลาแดง 387.0000 380,583.11 47,572.89
ปลาหมึก 352,657.0000 344,092,496.94 43,011,562.12
ปลาทอง 166,287.0000 161,838,457.97 20,229,807.26
ปลาทอง_U3 17,329.0000 16,927,380.15 2,115,922.54
สังขจาย 204.1650 158,971.10 7,948.56
สิริกิติ์ 858,755.5750 716,115,015.85 89,514,377.00
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 48,098.0000 47,228,299.62 5,903,537.46
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 11,156.0000 10,939,504.11 1,367,438.02
สุราษฏร์ 22,810.0000 22,227,453.00 2,778,431.63
สุรินทร์ 11,859.0000 11,825,303.41 667,668.59
อู่ทอง 1,306.3190 1,010,883.07 50,544.15
วาสนา 195,565.0000 167,914,612.23 11,317,804.62
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,679.5150 2,366,943.95 118,347.20
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 5,462.7270 4,829,788.14 241,489.39
ยะลา_10A 50,628.0000 49,310,929.07 6,163,866.14
ยะลา_U2 38,459.0000 37,455,768.52 4,681,971.06
ยะลา_U3 57,512.0000 55,841,366.60 6,980,170.83
ยุงทอง 9,098.0000 7,946,478.88 397,323.95
รวม 4,260,910.9680 3,902,041,798.57 412,191,099.89
รวม 19,720,150,880.23 2,374,324,740.83
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ 543,350.0000 370,364,475.52 36,923,806.51
2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 299,898.0000 354,577,322.71 27,933,889.68
3) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ 195,565.0000 167,914,612.23 11,317,804.62
รวม 1,038,813.0000 892,856,410.46 76,175,500.81