รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 3 ก.ย. 2562
มกราคม 2562  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 8,031.4510 7,709,195.0000 1,682,380,067.32 210,297,508.42
บรรพต 1,294.3301 1,456,323.0000 277,924,681.32 34,740,585.17
เบญจมาศ 1,267.0653 1,396,789.0000 214,871,543.85 25,691,658.03
บงกช 14,207.6460 13,509,144.0000 3,091,350,107.18 386,418,763.40
ชบา 353.2283 324,665.0000 49,944,028.61 5,971,683.74
ดารา 1,194.1135 1,152,689.0000 219,979,168.76 27,497,396.10
นาสนุนตะวันออก 2.8753 3,461.2900 183,430.75 9,171.55
เอราวัณ 3,363.9687 3,326,209.0000 634,773,725.56 79,346,715.71
ฟูนาน 1,495.9552 1,500,693.0000 286,392,252.12 35,799,031.52
G8/50 31.2940 30,067.0000 6,577,601.24 328,880.06
โกมินทร์ 203.3808 203,720.0000 38,877,924.80 4,859,740.60
จักรวาล 765.5515 766,639.0000 146,305,386.76 18,288,173.35
กะพง 2,250.7144 2,119,678.0000 404,519,349.52 50,564,918.70
กะพง_10A 64.2707 60,080.0000 11,465,667.20 1,433,208.41
กะพง_U3 134.1258 125,428.0000 23,936,679.52 2,992,084.95
ลันตา 28.0630 30,891.0000 4,752,039.76 249,791.29
มะลิวัลย์ 460.0073 506,443.0000 77,907,392.81 9,315,193.90
มรกต 3,307.0365 3,267,409.0000 581,017,856.68 72,627,232.09
น้ำพอง 268.3560 258,365.0000 40,541,654.67 5,067,706.83
เบญจมาศเหนือ 28.4301 31,291.0000 4,813,572.76 575,546.97
ไพลินเหนือ 5,036.2641 5,067,666.0000 901,143,516.98 112,642,939.62
ตราด 566.0496 537,811.0000 102,635,851.24 12,829,481.41
ตราดเหนือ_U3 856.4278 814,632.0000 155,464,370.88 19,433,046.36
ตราดเหนือ_U5 67.0839 63,810.0000 12,177,500.40 1,522,187.55
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 105.1439 109,921.0000 19,546,394.05 2,443,299.25
ไพลิน 3,302.5476 3,259,690.0000 579,645,247.12 72,455,655.89
ปะการัง 1,970.6458 1,833,004.0000 349,810,483.36 43,726,310.42
ปลาแดง 107.8356 113,830.0000 21,723,317.20 2,715,414.65
ปลาแดง 156.3631 148,100.0000 28,263,404.00 3,532,925.50
ปลาหมึก 2,309.5198 2,157,770.0000 411,788,826.80 51,473,603.36
ปลาทอง 5,381.5934 5,101,634.0000 973,595,832.56 121,699,479.07
ปลาทอง_U3 84.9629 80,540.0000 15,370,253.60 1,921,281.70
สตูล 4,189.9455 4,409,774.0000 841,561,270.16 105,195,158.79
สินภูฮ่อม_E5N 1,103.2270 718,508.0000 112,453,105.70 14,056,638.21
สินภูฮ่อม_EU1 2,048.8500 2,874,030.0000 449,812,049.83 56,226,506.22
สิริกิติ์_NGV 240.2730 260,196.0000 51,852,243.91 6,481,530.49
สิริกิติ์_หนองตูม_A 42.6000 61,391.5560 2,247,544.87 280,943.11
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 3.3600 5,153.3290 252,049.32 31,506.17
สิริกิติ์_เสาเถียร 46.0730 74,910.2200 4,008,123.76 501,015.47
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 2.2000 3,170.5050 617,741.19 77,217.65
บรรพตใต้ 619.9508 540,570.0000 103,162,378.80 12,895,297.36
บงกตใต้ 65.4260 62,430.0000 17,859,312.64 2,232,414.08
โกมินทร์ใต้ 3,243.6099 3,252,547.0000 620,716,069.48 77,589,508.69
ปะการังใต้ 1,995.4414 2,138,870.0000 408,181,950.80 51,022,743.86
ปลาทองใต้ 14.5369 13,777.0000 2,629,202.68 328,650.34
ตราดใต้ 717.2591 721,101.0000 137,614,914.84 17,201,864.36
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 744.4921 705,880.0000 134,710,139.20 16,838,767.40
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 177.8858 168,886.0000 32,230,204.24 4,028,775.53
สุราษฏร์ 542.3268 507,564.0000 96,863,513.76 12,107,939.22
สุรินทร์ 7.5120 8,261.0000 1,270,810.28 66,800.23
ตราด_11A 212.8707 225,431.0000 43,021,252.04 5,377,656.51
ตราด_U3 1,244.4837 1,316,441.0000 251,229,600.44 31,403,700.06
จักรวาลตะวันตก 1,328.5856 1,335,706.0000 254,906,133.04 31,863,266.63
ยะลา_10A 185.2178 173,256.0000 33,064,175.04 4,133,021.88
ยะลา_U2 92.7277 86,869.0000 16,578,079.96 2,072,260.00
ยะลา_U3 581.9681 544,465.0000 103,905,700.60 12,988,212.58
ยุงทอง 107.8588 99,070.0000 18,906,518.80 945,325.96
รวม 78,254.9827 77,375,844.9000 15,109,333,214.76 1,884,417,336.37
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 5,914,040.0000 81,711,333.66 10,213,916.69
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 290,077.0000 518,743,824.03 64,842,978.00
บรรพต 74,006.0000 131,725,139.29 16,465,642.43
บงกช 330,128.0000 576,571,625.00 72,071,453.12
ดารา 47,071.0000 83,673,701.44 10,459,212.70
เอราวัณ 132,859.0000 235,983,377.53 29,497,922.23
ฟูนาน 108,479.0000 192,911,646.68 24,113,955.85
โกมินทร์ 8,849.0000 15,737,040.58 1,967,130.08
จักรวาล 55,153.0000 98,049,042.49 12,256,130.34
กะพง 15,846.0000 28,195,983.80 3,524,497.98
มรกต 202,845.0000 361,060,484.52 45,132,560.56
ไพลินเหนือ 163,327.0000 290,159,232.51 36,269,904.06
ตราด 13,599.0000 24,232,080.50 3,029,010.06
ตราดเหนือ_U3 23,405.0000 41,683,361.90 5,210,420.26
ตราดเหนือ_U5 1,834.0000 3,266,306.72 408,288.36
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ 8,177.0000 14,533,944.01 1,816,743.01
ไพลิน 124,180.0000 220,671,616.67 27,583,952.09
ปลาแดง 10,023.0000 17,781,926.03 2,222,740.76
ปลาแดง 2,631.0000 4,691,398.31 586,424.79
ปลาทอง 248,567.0000 442,729,762.66 55,341,220.33
ปลาทอง_U3 21,238.0000 37,816,587.13 4,727,073.41
สตูล 140,907.0000 250,272,163.86 31,284,020.50
สินภูฮ่อม_E5N 2,255.8800 3,703,608.65 462,951.09
สินภูฮ่อม_EU1 9,023.5600 14,814,500.41 1,851,812.55
บรรพตใต้ 26,588.0000 47,277,737.03 5,909,717.13
โกมินทร์ใต้ 164,359.0000 292,561,552.92 36,570,194.13
ปะการังใต้ 106,325.0000 189,205,197.96 23,650,649.76
ปลาทองใต้ 235.0000 418,667.94 52,333.51
ตราดใต้ 14,584.0000 25,941,259.93 3,242,657.50
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 29,121.0000 51,678,862.48 6,459,857.82
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 7,850.0000 13,929,952.44 1,741,244.05
ตราด_11A 8,905.0000 15,838,192.09 1,979,774.02
ตราด_U3 45,694.0000 81,197,204.85 10,149,650.62
จักรวาลตะวันตก 17,906.0000 31,969,511.74 3,996,188.98
รวม 2,456,047.44 4,359,026,494.10 544,878,312.08
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
บ้านดอนสนวน 217.3550 390,163.18 19,508.16
เบญจมาศ 529,941.0000 1,037,869,945.15 124,095,537.42
บัวหลวง 204,058.3500 375,891,805.37 25,845,920.54
บึงม่วง 6,631.0750 11,931,783.28 596,589.16
บึงหญ้า 7,987.9290 14,373,270.96 718,663.55
บึงหญ้าหนองสา 20,792.4400 37,413,373.85 1,870,668.69
บูรพา 223.5630 400,662.01 20,033.10
ชบา 148,328.0000 286,697,910.72 34,279,758.71
นาสนุนตะวันออก 1,079.2840 1,902,027.91 95,101.40
จัสมิน 428,544.0000 817,546,886.11 102,193,360.76
กำแพงแสน 3,336.0530 5,988,383.27 299,419.16
กะพง 130,316.0000 250,558,876.51 31,319,859.57
กะพง_10A 13,806.0000 26,550,976.56 3,318,872.08
กะพง_U3 22,398.0000 43,062,580.08 5,382,822.52
L33 911.9280 1,597,211.34 79,860.57
L33-8 2,409.4380 4,283,585.86 214,179.30
L53A 1,724.3360 3,033,011.15 151,650.56
L53D 1,264.6050 2,212,318.20 110,615.91
L53G 37,784.2670 67,189,238.02 3,359,461.84
ลันตา 47,987.0000 94,018,922.74 4,942,110.98
มะลิวัลย์ 18,761.0000 36,759,693.89 4,395,265.50
มโนราห์ 293,970.0000 581,862,464.22 45,568,043.17
หนองผักชี_เอ 16,751.3550 30,069,526.49 1,503,476.33
หนองผักชี_บี 2,037.7070 3,657,786.77 182,889.34
หนองผักชี_ซี 19,210.3920 34,483,621.84 1,724,181.09
นงเยาว์ 262,399.0000 530,997,779.89 40,199,153.95
เบญจมาศเหนือ 25,873.0000 50,687,776.46 6,060,611.83
บ่อรังเหนือ 2,294.1120 3,944,601.01 197,230.05
ตราด 8,390.0000 16,136,143.75 2,017,017.97
ตราดเหนือ_U3 14,499.0000 27,890,388.46 3,486,298.57
ตราดเหนือ_U5 1,134.0000 2,181,364.93 272,670.06
ปะการัง 112,621.0000 216,506,392.89 27,063,299.12
ปลาแดง 1,534.0000 2,951,532.02 368,941.50
ปลาหมึก 271,450.0000 522,081,367.70 65,260,170.97
ปลาทอง 155,451.0000 298,975,599.14 37,371,949.91
ปลาทอง_U3 13,156.0000 25,300,595.57 3,162,574.44
สังขจาย 1,591.0270 2,863,555.06 143,177.75
สิริกิติ์ 916,906.3830 1,576,218,214.37 197,027,276.81
สงขลา ดี 70,006.0000 134,643,253.86 8,693,139.01
สงขลา อี 109,897.0000 211,366,021.05 13,646,685.96
ปลาทองใต้ 163.0000 313,506.94 39,188.38
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 19,649.0000 37,747,182.06 4,718,397.76
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 5,395.0000 10,361,114.14 1,295,139.28
สุราษฏร์ 24,472.0000 47,006,974.29 5,875,871.79
สุรินทร์ 23,589.0000 46,247,799.93 2,431,018.71
อู่ทอง 3,202.8490 5,749,275.38 287,463.76
วาสนา 300,678.0000 532,341,559.07 41,977,415.31
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,291.4710 3,993,882.72 199,694.14
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 21,597.9210 38,142,541.87 1,907,127.12
ยะลา_10A 13,121.0000 25,234,598.59 3,154,324.82
ยะลา_U2 18,146.0000 34,901,984.58 4,362,748.07
ยะลา_U3 69,891.0000 134,428,250.45 16,803,531.31
ยุงทอง 43,938.0000 84,926,196.01 4,246,309.87
รวม 4,473,806.8400 8,393,885,477.67 884,556,277.63
รวม 27,943,956,520.19 3,324,065,842.77
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ 293,970.0000 581,862,464.22 45,568,043.17
2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 262,399.0000 530,997,779.89 40,199,153.95
3) สงขลา ดี ส่งออกน้ำมันดิบ 70,006.0000 134,643,253.86 8,693,139.01
4) สงขลา อี ส่งออกน้ำมันดิบ 109,897.0000 211,366,021.05 13,646,685.96
5) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ 300,678.0000 532,341,559.07 41,977,415.31
รวม 1,036,950.0000 1,991,211,078.09 150,084,437.40