เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย ณ สิ้นปี 2561
ปริมาณสำรอง พิสูจน์แล้ว ยังไม่ได้พิสูจน์
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) 6,057.93 4,731.11 2,444.39
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) 155.72 160.19 111.33
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 136.88 105.09 68.87
ปรับปรุงเมื่อ : วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,622,206
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333