เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย ณ สิ้นปี 2562
ปริมาณสำรอง พิสูจน์แล้ว ยังไม่ได้พิสูจน์
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) 4,882.23 4,202.93 2,064.35
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) 127.21 145.65 101.23
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 125.54 92.22 56.74
ปรับปรุงเมื่อ : วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,036,518
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,356