ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 7 มิ.ย. 2566
มีนาคม 2566  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง - - - - 230.5555 6.6914 - -
ยะลา_10A - - 2507.0239 72.8768 230.5555 6.6914 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 2718.2200 78.8912 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2650.5429 76.9270 - - - - - -
อู่ทอง 2757.9331 80.0438 - - - - - -
ตราด_11A - - 2507.0239 72.8768 230.5555 6.6914 - -
สุรินทร์ 2869.2669 81.9430 - - 255.2365 7.4077 - -
บงกตใต้ - - 2518.9138 72.2028 291.6441 8.4644 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 187.2700 5.4352 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 63.1298 1.8322 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 61.8399 1.7948 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 229.8606 6.6713 - -
สิริกิติ์ 2429.5839 70.5141 - - - - 17.8227 0.5173
สินภูฮ่อม_EU1 - - 2305.0434 66.8995 190.1714 5.5194 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 2305.0434 66.8995 190.1714 5.5194 - -
สังขจาย 2763.1014 80.1938 - - - - - -
ไพลิน - - 2507.0239 72.8768 189.3923 5.4968 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 2507.0239 72.8768 189.3923 5.4968 - -
ตราดเหนือ_U5 - - 2507.0239 72.8768 230.5555 6.6914 - -
ตราด - - 2507.0239 72.8768 230.5555 6.6914 - -
ไพลินเหนือ - - 2507.0239 72.8768 189.3923 5.4968 - -
จามจุรีเหนือ 2869.2669 81.9430 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 2592.4443 75.2408 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2869.2669 81.9430 - - - - - -
หนองผักชี จี 2757.9331 80.0438 - - - - - -
หนองผักชี_ดี 2757.9331 80.0438 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 2757.9331 80.0438 - - - - - -
หนองผักชี_บี 2757.9331 80.0438 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 2757.9331 80.0438 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 188.9351 5.4835 - -
มรกต - - 2507.0239 72.8768 189.3923 5.4968 - -
มรกต_G7/50 - - 2507.0239 72.8768 216.3836 6.2801 - -
มะลิวัลย์ 2869.2669 81.9430 - - 255.2365 7.4077 - -
ลันตา 2869.2669 81.9430 - - 255.2365 7.4077 - -
L53G 2738.4291 79.4777 - - - - - -
L53D 2733.2244 79.3267 - - - - - -
L53A 2698.4495 78.3174 - - - - - -
L33-8 2749.0540 79.7861 - - - - - -
L1/64 บึงหญ้า 2779.9122 80.6817 - - - - - -
กะพง_10A - - 2507.0239 72.8768 230.5555 6.6914 - -
กำแพงแสน 2757.9331 80.0438 - - - - - -
จัสมิน 2759.8009 80.2597 - - - - - -
G12/48 - - - - 291.6441 8.4644 - -
นาสนุนตะวันออก 2698.4357 78.3170 - - - - - -
ดีดี 2668.1736 77.4387 - - - - - -
ชบา - - - - 255.2365 7.4077 - -
บึงหญ้าหนองสา 2779.9122 80.6817 - - - - - -
Bongkot_JV(B16 17) - - 2518.9138 72.2028 265.5278 7.7064 - -
Bongkot Sole-Risk - - 2518.9138 72.2028 265.5278 7.7064 - -
เบญจมาศ 2869.2669 81.9430 - - 255.2365 7.4077 - -
อาทิตย์ - - 2548.5897 74.2686 285.2729 8.2795 - -
AA 2668.1736 77.4387 - - - - - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 3011.6524 87.7033 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน