ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 7 มิ.ย. 2566
กุมภาพันธ์ 2566  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง - - - - 230.5555 6.7895 - -
ยะลา_10A - - 2496.3369 75.7724 230.5555 6.7895 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 2812.3292 82.8186 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2735.5746 80.5583 - - - - - -
อู่ทอง 2854.9359 84.0733 - - - - - -
ตราด_11A - - 2622.8031 76.7587 230.5555 6.7895 - -
สุรินทร์ 2874.3866 85.5350 - - 255.2365 7.5163 - -
บงกตใต้ - - 2589.5653 75.9658 299.7454 8.8271 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 187.2700 5.5148 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 63.1298 1.8591 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 60.7800 1.7899 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 226.5608 6.6719 - -
สิริกิติ์ 2541.9382 74.8560 - - - - 17.7862 0.5238
สินภูฮ่อม_EU1 - - 2413.6791 71.0790 187.0923 5.5096 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 2413.6791 71.0790 187.0923 5.5096 - -
สังขจาย 2860.0296 84.2233 - - - - - -
ไพลิน - - 2622.8031 76.7587 189.3923 5.5773 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 2622.8031 76.7587 189.3923 5.5773 - -
ตราดเหนือ_U5 - - 2496.3369 75.7724 230.5555 6.7895 - -
ตราด - - 2496.3369 75.7724 230.5555 6.7895 - -
ไพลินเหนือ - - 2622.8031 76.7587 189.3923 5.5773 - -
จามจุรีเหนือ 2874.3866 85.5350 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 2670.1483 78.6316 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2874.3866 85.5350 - - - - - -
หนองผักชี จี 2854.9359 84.0733 - - - - - -
หนองผักชี_ดี 2854.9359 84.0733 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 2854.9359 84.0733 - - - - - -
หนองผักชี_บี 2854.9359 84.0733 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 2854.9359 84.0733 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 178.5371 5.2576 - -
มรกต - - 2622.8031 76.7587 189.3923 5.5773 - -
มรกต_G7/50 - - 2622.8031 76.7587 216.2153 6.3672 - -
มะลิวัลย์ 2874.3866 85.5350 - - 255.2365 7.5163 - -
ลันตา 2874.3866 85.5350 - - 255.2365 7.5163 - -
L53G 2833.2053 83.4334 - - - - - -
L53D 2841.5905 83.6803 - - - - - -
L53A 2807.2344 82.6686 - - - - - -
L1/64 บึงหญ้า 2877.6808 84.7431 - - - - - -
กะพง_10A - - 2496.3369 75.7724 230.5555 6.7895 - -
กำแพงแสน 2854.9359 84.0733 - - - - - -
จัสมิน 2836.9369 83.8348 - - - - - -
G12/48 - - - - 299.7454 8.8271 - -
นาสนุนตะวันออก 2788.2667 82.1100 - - - - - -
ดีดี 2757.7388 81.2110 - - - - - -
ชบา - - - - 255.2365 7.5163 - -
บูรพา 2906.3241 85.5866 - - - - - -
บึงหญ้าหนองสา 2877.6808 84.7431 - - - - - -
Bongkot_JV(B16 17) - - 2565.7753 75.9658 265.5278 7.8194 - -
Bongkot Sole-Risk - - 2594.3232 75.9658 265.5278 7.8194 - -
เบญจมาศ 2874.3866 85.5350 - - 255.2365 7.5163 - -
อาทิตย์ - - 2674.9150 78.4713 285.2729 8.4008 - -
AA 2757.7388 81.2110 - - - - - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 3048.7655 90.0805 - - - - - -
มโนราห์ 2962.4610 87.5305 - - - - - -
บัวหลวง 2778.8355 82.1050 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน