ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 7 มิ.ย. 2566
มกราคม 2566  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 2948.4706 88.2810 - - 230.5555 6.9486 - -
ยะลา_10A 2948.4706 88.2810 2496.3369 75.7724 230.5555 6.9486 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 2796.6927 84.2880 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2694.3285 81.2029 - - - - - -
อู่ทอง 2854.6751 86.0355 - - - - - -
ตราด_11A - - 2517.7611 76.4227 230.5555 6.9486 - -
สุรินทร์ 2900.9729 86.4560 - - 254.9003 7.6823 - -
จามจุรีใต้ 2948.4706 88.2810 - - - - - -
บงกตใต้ - - 2519.3980 75.8128 307.8466 9.2780 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 187.2700 5.6440 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 63.1298 1.9026 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 60.7800 1.8318 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 221.3872 6.6723 - -
สิริกิติ์ 2432.6274 73.3156 - - - - 17.2907 0.5211
สินภูฮ่อม_EU1 - - 2256.7945 68.0163 188.5751 5.6834 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 2256.7945 68.0163 188.5751 5.6834 - -
สังขจาย 2859.6521 86.1855 - - - - - -
ไพลิน - - 2517.7611 76.4227 189.3923 5.7080 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 2517.7611 76.4227 189.3923 5.7080 - -
ตราดเหนือ_U5 2948.4706 88.2810 2496.3369 75.7724 230.5555 6.9486 - -
ตราด 2948.4706 88.2810 2496.3369 75.7724 230.5555 6.9486 - -
ไพลินเหนือ - - 2517.7611 76.4227 189.3923 5.7080 - -
จามจุรีเหนือ 2900.9729 86.4560 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 2609.0885 78.6339 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2900.9729 86.4560 - - - - - -
หนองผักชี จี 2854.6751 86.0355 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 2854.6751 86.0355 - - - - - -
หนองผักชี_บี 2854.6751 86.0355 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 2854.6751 86.0355 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 169.0391 5.0946 - -
มรกต - - 2517.7611 76.4227 189.3923 5.7080 - -
มรกต_G7/50 - - 2517.7611 76.4227 212.9659 6.4185 - -
มะลิวัลย์ 2900.9729 86.4560 - - 255.0073 7.6855 - -
ลันตา 2900.9729 86.4560 - - 254.9283 7.6832 - -
L53G 2827.0469 85.2028 - - - - - -
L53D 2834.8201 85.4371 - - - - - -
L53A 2778.9059 83.7519 - - - - - -
L33-8 2836.8441 85.4981 - - - - - -
L1/64 บึงหญ้า 2880.3267 86.8086 - - - - - -
กะพง_10A 2948.4706 88.2810 2496.3369 75.7724 230.5555 6.9486 - -
กำแพงแสน 2854.6751 86.0355 - - - - - -
จัสมิน 2732.7853 82.4525 - - - - - -
G12/48 - - - - 307.8466 9.2780 - -
นาสนุนตะวันออก 2767.0694 83.3952 - - - - - -
ดีดี 2725.9956 82.1573 - - - - - -
ชบา 2948.4706 88.2810 - - 253.3719 7.6362 - -
บูรพา 2960.3441 89.2202 - - - - - -
บึงหญ้าหนองสา 2880.3267 86.8086 - - - - - -
Bongkot_JV(B16 17) - - 2529.0367 75.8128 265.5278 8.0026 - -
Bongkot Sole-Risk - - 2511.1758 75.8128 265.5278 8.0026 - -
เบญจมาศ 2900.9729 86.4560 - - 254.8608 7.6811 - -
อาทิตย์ - - 2602.1364 78.1873 285.2729 8.5977 - -
AA 2725.9956 82.1573 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน