ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 6 ม.ค. 2566
พฤศจิกายน 2565  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง - - - - 239.7382 6.5896 - -
ยะลา_10A - - 3170.7434 88.0069 239.7382 6.5896 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 3290.9051 90.4562 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 3173.9650 87.2419 - - - - - -
อู่ทอง 3374.3563 92.7500 - - - - - -
ตราด_11A - - 3170.7434 88.0069 239.7382 6.5896 - -
สุรินทร์ 3279.1466 87.7730 - - 265.9926 7.3113 - -
บงกตใต้ - - 3094.4069 85.5833 323.8173 8.9007 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 183.6000 5.0466 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 59.6369 1.6392 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 54.3000 1.4925 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 237.4062 6.5255 - -
สิริกิติ์ 2978.1517 81.8596 - - - - 17.3533 0.4770
สินภูฮ่อม_EU1 - - 2764.4743 75.9863 231.8663 6.3733 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 2764.4743 75.9863 231.8663 6.3733 - -
สังขจาย 3379.8135 92.9000 - - - - - -
ไพลิน - - 3170.7434 88.0069 228.2674 6.2743 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 3170.7434 88.0069 228.2674 6.2743 - -
ตราดเหนือ_U5 - - 3170.7434 88.0069 239.7382 6.5896 - -
ตราด - - 3170.7434 88.0069 239.7382 6.5896 - -
ไพลินเหนือ - - 3170.7434 88.0069 228.2674 6.2743 - -
จามจุรีเหนือ 3279.1466 87.7730 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 3078.6099 84.6209 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 3279.1466 87.7730 - - - - - -
หนองผักชี จี 3374.3563 92.7500 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 3374.3563 92.7500 - - - - - -
หนองผักชี_บี 3374.3563 92.7500 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 3374.3563 92.7500 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 195.5427 5.3748 - -
มรกต - - 3170.7434 88.0069 228.2674 6.2743 - -
มรกต_G7/50 - - 3170.7434 88.0069 227.6529 6.2574 - -
มะลิวัลย์ 3279.1466 87.7730 - - 266.0546 7.3130 - -
ลันตา 3279.1466 87.7730 - - 266.0807 7.3137 - -
L53G 3318.3933 91.2118 - - - - - -
L53D 3330.7898 91.5525 - - - - - -
L53A 3276.6052 90.0631 - - - - - -
L33-8 3338.7355 91.7709 - - - - - -
L1/64 บึงหญ้า 3395.9667 93.3440 - - - - - -
กะพง_10A - - 3170.7434 88.0069 239.7382 6.5896 - -
กำแพงแสน 3374.3563 92.7500 - - - - - -
จัสมิน 3156.2214 87.0702 - - - - - -
G12/48 - - - - 323.8173 8.9007 - -
นาสนุนตะวันออก 3264.3396 89.7260 - - - - - -
ดีดี 3206.8245 88.1451 - - - - - -
ชบา - - - - 265.9959 7.3114 - -
บูรพา 3490.2995 95.9369 - - - - - -
บึงหญ้าหนองสา 3395.9667 93.3440 - - - - - -
Bongkot_JV(B16 17) - - 3131.9252 85.5833 279.3030 7.6771 - -
Bongkot Sole-Risk - - 3054.9130 85.5833 279.3030 7.6771 - -
เบญจมาศ 3279.1466 87.7730 - - 266.0168 7.3119 - -
อาทิตย์ - - 3208.2339 88.3005 300.1626 8.2505 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 3417.9821 94.2525 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน