ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 3 พ.ย. 2565
กันยายน 2565  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง - - - - 190.0759 5.1391 - -
ยะลา_10A - - 3129.3472 85.0751 190.0759 5.1391 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 3356.1718 90.7407 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 3246.9695 87.7882 - - - - - -
อู่ทอง 3440.2900 93.0150 - - - - - -
ตราด_11A - - 3129.3472 85.0751 190.0759 5.1391 - -
สุรินทร์ 3362.5199 92.4610 - - 233.3854 6.3100 - -
บงกตใต้ - - 3451.4287 93.5344 300.1000 8.1138 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 183.6000 4.9640 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 59.6400 1.6125 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 54.3000 1.4681 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 241.3000 6.5240 - -
สิริกิติ์ 3092.9766 83.6247 - - - - 16.5154 0.4465
สินภูฮ่อม_EU1 - - 2643.7742 71.4796 274.7130 7.4274 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 2643.7742 71.4796 274.7130 7.4274 - -
สังขจาย C 3445.8380 93.1650 - - - - - -
สังขจาย 3445.8380 93.1650 - - - - - -
ไพลิน - - 3129.3472 85.0751 172.1515 4.6545 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 3129.3472 85.0751 172.1515 4.6545 - -
ตราดเหนือ_U5 - - 3129.3472 85.0751 190.0759 5.1391 - -
ตราด - - 3129.3472 85.0751 190.0759 5.1391 - -
ไพลินเหนือ - - 3129.3472 85.0751 172.1515 4.6545 - -
จามจุรีเหนือ 3362.5199 92.4610 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 3156.5266 85.3429 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 3362.5199 92.4610 - - - - - -
หนองผักชี จี 3440.2900 93.0150 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 3440.2900 93.0150 - - - - - -
หนองผักชี_บี 3440.2900 93.0150 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 3440.2900 93.0150 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 200.6515 5.4250 - -
มรกต - - 3129.3472 85.0751 169.5428 4.5840 - -
มรกต_G7/50 - - 3129.3472 85.0751 172.1515 4.6545 - -
มโนราห์ 3665.2203 99.4109 - - - - - -
มะลิวัลย์ 3362.5199 92.4610 - - 232.5175 6.2866 - -
ลันตา 3362.5199 92.4610 - - 233.6854 6.3182 - -
L53G 3382.7540 91.4594 - - - - - -
L53D 3393.5429 91.7511 - - - - - -
L53A 3357.3961 90.7738 - - - - - -
L33-8 3402.1977 91.9851 - - - - - -
L1/64 บึงหญ้า 3459.8447 93.5437 - - - - - -
กะพง_10A - - 3129.3472 85.0751 190.0759 5.1391 - -
กำแพงแสน 3440.2900 93.0150 - - - - - -
จัสมิน 3370.4310 91.5913 - - - - - -
G12/48 - - - - 300.1000 8.1138 - -
นาสนุนตะวันออก 3332.7890 90.1085 - - - - - -
ดีดี 3274.8646 88.5424 - - - - - -
ชบา - - - - 238.7469 6.4550 - -
บึงหญ้าหนองสา 3459.8447 93.5437 - - - - - -
Bongkot_JV(B16 17) - - 3464.5266 93.5344 255.4863 6.9076 - -
Bongkot Sole-Risk - - 3448.9126 93.5344 255.4863 6.9076 - -
เบญจมาศ 3362.5199 92.4610 - - 235.0233 6.3543 - -
อาทิตย์ - - 3578.0604 96.5645 252.8329 6.8359 - -
AA 3274.8646 88.5424 - - - - - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 3723.4436 100.9909 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน