ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 5 ก.ย. 2565
กรกฎาคม 2565  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 4085.7941 113.6730 - - 95.2674 2.6256 - -
ยะลา_10A 4085.7941 113.6730 3706.4233 101.9245 95.2674 2.6256 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 3975.2465 109.5571 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 3907.8295 107.6991 - - - - - -
อู่ทอง 4054.4705 111.7405 - - - - - -
ตราด_11A - - 3706.4233 101.9245 95.2674 2.6256 - -
สุรินทร์ 4015.6865 109.4780 - - 233.2282 6.4277 - -
จามจุรีใต้ 4085.7941 113.6730 - - - - - -
บงกตใต้ - - 3841.1885 104.9615 300.0949 8.2706 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 183.6000 5.0600 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 59.6369 1.6436 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 54.3000 1.4965 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 236.7307 6.5243 - -
สิริกิติ์ 3555.3340 97.9844 - - - - 15.5457 0.4284
สินภูฮ่อม_EU1 - - 3087.8418 85.1004 287.4521 7.9221 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 3087.8418 85.1004 287.4521 7.9221 - -
สังขจาย C 4059.9132 111.8905 - - - - - -
สังขจาย 4059.9132 111.8905 - - - - - -
ไพลิน - - 3706.4233 101.9245 164.3253 4.5288 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 3706.4233 101.9245 164.3253 4.5288 - -
ตราดเหนือ_U5 4085.7941 113.6730 3706.4233 101.9245 95.2674 2.6256 - -
ตราด 4085.7941 113.6730 3706.4233 101.9245 95.2674 2.6256 - -
ไพลินเหนือ - - 3706.4233 101.9245 164.3253 4.5288 - -
จามจุรีเหนือ 4015.6865 109.4780 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 3842.8436 105.9081 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 4015.6865 109.4780 - - - - - -
นงเยาว์ 4199.5452 114.1733 - - - - - -
หนองผักชี จี 4054.4705 111.7405 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 4054.4705 111.7405 - - - - - -
หนองผักชี_บี 4054.4705 111.7405 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 4054.4705 111.7405 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 229.4344 6.3232 - -
มรกต - - 3706.4233 101.9245 164.3253 4.5288 - -
มรกต_G7/50 - - 3706.4233 101.9245 163.0162 4.4927 - -
มโนราห์ 3956.7446 111.6233 - - - - - -
มะลิวัลย์ 4015.6865 109.4780 - - 232.9255 6.4194 - -
ลันตา 4015.6865 109.4780 - - 233.1292 6.4250 - -
L53G 4004.6915 110.3686 - - - - - -
L53D 3991.0174 109.9917 - - - - - -
แอล 53 บี 4004.6915 110.3686 - - - - - -
L53A 3977.1859 109.6106 - - - - - -
L1/64 บึงหญ้า 4069.6883 112.1599 - - - - - -
กะพง_10A 4085.7941 113.6730 3706.4233 101.9245 95.2674 2.6256 - -
กำแพงแสน 4054.4705 111.7405 - - - - - -
จัสมิน 3763.6594 103.8814 - - - - - -
G12/48 - - - - 300.0949 8.2706 - -
นาสนุนตะวันออก 3969.9780 109.4119 - - - - - -
ดีดี 3908.9725 107.7306 - - - - - -
ชบา 4085.7941 113.6730 - - 225.4298 6.2128 - -
บึงหญ้าหนองสา 4069.6883 112.1599 - - - - - -
Bongkot_JV(B16 17) - - 3812.9329 104.9615 255.4819 7.0410 - -
Bongkot Sole-Risk - - 3835.8180 104.9615 255.4819 7.0410 - -
เบญจมาศ 4015.6865 109.4780 - - 233.0968 6.4241 - -
อาทิตย์ - - 3916.1515 108.4411 241.6126 6.6588 - -
AA 3908.9725 107.7306 - - - - - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
บัวหลวง 3677.3497 101.6730 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน