ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 2 ส.ค. 2565
มิถุนายน 2565  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง - - - - 95.2674 2.7283 - -
ยะลา_U3 3701.2124 110.0860 3326.1153 98.9294 - - - -
ยะลา_U2 3701.2124 110.0860 - - - - - -
ยะลา_10A - - 3809.5000 108.0000 95.2674 95.0000 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 4615.5360 132.1776 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 4514.5986 129.2870 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 3326.1153 98.9294 - - - -
อู่ทอง 4712.0108 134.9404 - - - - - -
ตราด_U3 3701.2124 110.0860 3326.1153 98.9294 - - - -
ตราด_11A - - 3648.3718 104.9765 95.2674 95.0000 - -
สุรินทร์ - - - - 231.2384 6.6221 - -
สุราษฏร์ 3701.2124 110.0860 3326.1153 98.9294 - - - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 3701.2124 110.0860 3326.1153 98.9294 - - - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 3701.2124 110.0860 3326.1153 98.9294 - - - -
ตราดใต้ - - 3326.1153 98.9294 - - - -
สตูลใต้ - - 3326.1153 98.9294 - - - -
ปลาทองใต้ 3701.2124 110.0860 3326.1153 98.9294 - - - -
ปะการังใต้ - - 3326.1153 98.9294 - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 3326.1153 98.9294 - - - -
บงกตใต้ - - 3536.8855 101.2605 288.2645 8.2552 - -
บรรพตใต้ - - 3326.1153 98.9294 - - - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 183.6000 5.2579 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 56.8295 1.6275 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 50.8200 1.4554 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 221.9802 6.3570 - -
สิริกิติ์ 3737.7587 107.0402 - - - - 15.5457 0.4452
สินภูฮ่อม_EU1 - - 3433.5453 98.3283 275.2600 7.8828 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 3433.5453 98.3283 275.2600 7.8828 - -
สตูล 3701.2124 110.0860 3326.1153 98.9294 - - - -
สังขจาย C 4717.2487 135.0904 - - - - - -
สังขจาย 4717.2487 135.0904 - - - - - -
ปลาทอง_U3 3701.2124 110.0860 3326.1153 98.9294 - - - -
ปลาทอง 3701.2124 110.0860 3326.1153 98.9294 - - - -
ปลาหมึก 3701.2124 110.0860 3326.1153 98.9294 - - - -
ปลาแดง 3701.2124 110.0860 3326.1153 98.9294 - - - -
ปะการัง 3701.2124 110.0860 3326.1153 98.9294 - - - -
ไพลิน - - 3810.0374 108.9064 164.3253 4.7059 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 3810.0374 108.9064 164.3253 4.7059 - -
ตราดเหนือ_U5 - - 3648.3718 104.9765 95.2674 95.0000 - -
ตราดเหนือ_U3 3701.2124 110.0860 3326.1153 98.9294 - - - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 3701.2124 110.0860 3326.1153 98.9294 - - - -
ตราด - - 3648.3718 104.9765 95.2674 95.0000 - -
ไพลินเหนือ - - 3810.0374 108.9064 164.3253 4.7059 - -
กุ้งเหนือ 3701.2124 110.0860 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 4419.4473 126.5621 - - - - - -
หนองผักชี จี 4712.0108 134.9404 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 4712.0108 134.9404 - - - - - -
หนองผักชี_บี 4712.0108 134.9404 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 4712.0108 134.9404 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 267.4223 7.6583 - -
มรกต - - 3810.0374 108.9064 164.3253 4.7059 - -
มรกต_G7/50 - - 3810.0374 108.9064 162.6430 4.6577 - -
มโนราห์ 4157.9222 118.7418 - - - - - -
มะลิวัลย์ - - - - 231.1390 6.6193 - -
ลันตา - - - - 231.3550 6.6254 - -
L53G 4655.2923 133.3161 - - - - - -
L53D 4664.6709 133.5847 - - - - - -
แอล 53 บี 4664.6709 133.5847 - - - - - -
L53A 4637.8087 132.8154 - - - - - -
L33-8 4681.7708 134.0744 - - - - - -
L1/64 บึงหญ้า 4739.6110 135.7308 - - - - - -
กะพง_U3 3701.2124 110.0860 - - - - - -
กะพง_10A - - 3809.5000 108.0000 95.2674 95.0000 - -
กะพง 3701.2124 110.0860 3326.1153 98.9294 - - - -
กำแพงแสน 4712.0108 134.9404 - - - - - -
จัสมิน 3957.9742 113.8970 - - - - - -
จักรวาล - - 3326.1153 98.9294 - - - -
โกมินทร์ - - 3326.1153 98.9294 - - - -
G12/48 - - - - 288.2645 8.2552 - -
ฟูนาน - - 3326.1153 98.9294 - - - -
เอราวัณ - - 3326.1153 98.9294 - - - -
นาสนุนตะวันออก 4605.5282 131.8910 - - - - - -
ดีดี 4523.9919 129.5560 - - - - - -
ดารา - - 3326.1153 98.9294 - - - -
ชบา - - - - 231.0728 6.6174 - -
บึงหญ้าหนองสา 4739.6110 135.7308 - - - - - -
Bongkot_JV(B16 17) - - 3493.9885 101.2605 245.4103 7.0279 - -
Bongkot Sole-Risk - - - - 245.4103 7.0279 - -
เบญจมาศ - - - - 231.4653 6.6286 - -
บรรพต - - 3326.1153 98.9294 - - - -
อาทิตย์ - - 3637.7779 104.5945 241.6126 6.9192 - -
AA 4523.9919 129.5560 - - - - - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
สุรินทร์ 4316.1702 123.4320 - - - - - -
จามจุรีเหนือ 4316.1702 123.4320 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 4316.1702 123.4320 - - - - - -
นงเยาว์ 4160.0772 119.5318 - - - - - -
มะลิวัลย์ 4316.1702 123.4320 - - - - - -
ลันตา 4316.1702 123.4320 - - - - - -
เบญจมาศ 4316.1702 123.4320 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน