ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 6 ก.ค. 2565
พฤษภาคม 2565  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง - - - - 177.0474 5.1525 - -
ยะลา_10A - - 3509.4469 102.1621 177.0474 5.1525 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 4142.8321 120.5654 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 4076.3834 118.6316 - - - - - -
อู่ทอง 4209.5831 122.5080 - - - - - -
ตราด_11A - - 3509.4469 102.1621 177.0474 5.1525 - -
สุรินทร์ 3803.3440 109.6820 - - 230.5959 6.7108 - -
บงกตใต้ - - 3443.2297 100.1492 288.2645 8.3891 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 183.6000 5.3432 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 56.8295 1.6539 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 50.8200 1.4790 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 218.4410 6.3571 - -
สิริกิติ์ 3461.6693 100.7421 - - - - 15.5145 0.4515
สินภูฮ่อม_EU1 - - 3402.6199 99.0236 257.1600 7.4839 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 3402.6199 99.0236 257.1600 7.4839 - -
สังขจาย C 4214.7374 122.6580 - - - - - -
สังขจาย 4214.7374 122.6580 - - - - - -
ไพลิน - - 3509.4469 102.1621 157.0159 4.5695 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 3509.4469 102.1621 157.0159 4.5695 - -
ตราดเหนือ_U5 - - 3509.4469 102.1621 177.0474 5.1525 - -
ตราด - - 3509.4469 102.1621 177.0474 5.1525 - -
ไพลินเหนือ - - 3509.4469 102.1621 157.0159 4.5695 - -
จามจุรีเหนือ 3803.3440 109.6820 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 4011.2783 116.7369 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 3803.3440 109.6820 - - - - - -
หนองผักชี จี 4209.5831 122.5080 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 4209.5831 122.5080 - - - - - -
หนองผักชี_บี 4209.5831 122.5080 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 4209.5831 122.5080 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 275.8574 8.0280 - -
มรกต - - 3509.4469 102.1621 157.0159 4.5695 - -
มรกต_G7/50 - - 3509.4469 102.1621 156.9944 4.5689 - -
มะลิวัลย์ 3803.3440 109.6820 - - 230.6735 6.7131 - -
ลันตา 3803.3440 109.6820 - - 231.0150 6.7230 - -
L53G 4167.6130 121.2866 - - - - - -
L53D 4177.5546 121.5759 - - - - - -
แอล 53 บี 4177.5546 121.5759 - - - - - -
L53A 4166.3589 121.2501 - - - - - -
L33-8 4192.3851 122.0075 - - - - - -
L1/64 บึงหญ้า 4232.9147 123.1870 - - - - - -
กะพง_10A - - 3509.4469 102.1621 177.0474 5.1525 - -
กำแพงแสน 4209.5831 122.5080 - - - - - -
จัสมิน 3720.8542 108.5781 - - - - - -
G12/48 - - - - 288.2645 8.3891 - -
นาสนุนตะวันออก 4137.2518 120.4030 - - - - - -
ดีดี 4078.1222 118.6822 - - - - - -
ชบา - - - - 230.6829 6.7134 - -
บึงหญ้าหนองสา 4232.9147 123.1870 - - - - - -
Bongkot_JV(B16 17) - - 3451.1965 100.1492 245.4103 7.1420 - -
Bongkot Sole-Risk - - 3450.2101 100.1492 245.4103 7.1420 - -
เบญจมาศ 3803.3440 109.6820 - - 231.0959 6.7254 - -
อาทิตย์ - - 3551.3289 103.4395 231.1332 6.7265 - -
AA 4078.1222 118.6822 - - - - - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 3918.6034 114.4218 - - - - - -
บัวหลวง 3653.5385 106.6820 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน