ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 5 เม.ย. 2565
กุมภาพันธ์ 2565  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 3001.8950 93.5400 - - 182.4565 5.5924 - -
ยะลา_U3 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ยะลา_U2 3001.8950 93.5400 - - 183.8478 5.6350 - -
ยะลา_10A 3001.8950 93.5400 - - 183.8478 5.6350 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 3053.1089 93.5793 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 3023.8174 92.6815 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
อู่ทอง 3097.6008 94.9430 - - - - - -
ตราด_U3 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ตราด_11A 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
สุรินทร์ 2977.3431 91.1775 - - 148.3164 4.5460 - -
สุราษฏร์ 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ตราดใต้ - - 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
สตูลใต้ - - 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ปลาทองใต้ 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ปะการังใต้ - - 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
จามจุรีใต้ 3001.8950 93.5400 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
บงกตใต้ - - 2504.6454 76.9753 272.8687 8.3636 - -
บรรพตใต้ - - 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 183.6000 5.6274 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 56.8295 1.7419 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 50.8200 1.5577 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 207.3748 6.3561 - -
สิริกิติ์ 2822.5254 86.5118 - - - - 15.5786 0.4775
สินภูฮ่อม_EU1 - - 2884.2327 88.4032 206.4305 6.3272 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 2884.2327 88.4032 206.4305 6.3272 - -
สตูล 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
สังขจาย 3102.4947 95.0930 - - - - - -
ปลาทอง_U3 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ปลาทอง 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ปลาหมึก 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ปลาแดง 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ปะการัง 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ไพลิน - - 2696.6885 83.0673 157.0159 4.8126 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 2696.6885 83.0673 157.0159 4.8126 - -
ตราดเหนือ_U5 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ตราดเหนือ_U3 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ตราด 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ไพลินเหนือ - - 2696.6885 83.0673 157.0159 4.8126 - -
กุ้งเหนือ 3001.8950 93.5400 - - 183.8478 5.6350 - -
จามจุรีเหนือ 2977.3431 91.1775 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 2994.5226 91.7836 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2977.3431 91.1775 - - - - - -
หนองผักชี จี 3097.6008 94.9430 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 3097.6008 94.9430 - - - - - -
หนองผักชี_บี 3097.6008 94.9430 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 3097.6008 94.9430 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 213.3652 6.5397 - -
มรกต - - 2696.6885 83.0673 157.0159 4.8126 - -
มรกต_G7/50 - - 2696.6885 83.0673 156.6479 4.8013 - -
มะลิวัลย์ 2977.3431 91.1775 - - 149.6544 4.5870 - -
ลันตา 2977.3431 91.1775 - - 148.9873 4.5665 - -
L53G 3061.6210 93.8402 - - - - - -
L53D 3065.5426 93.9604 - - - - - -
แอล 53 บี 3065.5426 93.9604 - - - - - -
L53A 3048.2813 93.4313 - - - - - -
L33-8 3078.2830 94.3509 - - - - - -
L1/64 บึงหญ้า 3107.1113 95.2345 - - - - - -
กะพง_U3 3001.8950 93.5400 - - 183.8478 5.6350 - -
กะพง_10A 3001.8950 93.5400 - - 183.8478 5.6350 - -
กะพง 3001.8950 93.5400 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
กำแพงแสน 3097.6008 94.9430 - - - - - -
จัสมิน 3009.8294 92.9400 - - - - - -
จักรวาล - - 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
โกมินทร์ - - 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
G12/48 - - - - 272.8687 8.3636 - -
ฟูนาน - - 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
เอราวัณ - - 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
นาสนุนตะวันออก 3053.8756 93.6028 - - - - - -
ดีดี 3018.4830 92.5180 - - - - - -
ดารา - - 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
ชบา 3001.8950 93.5400 - - 146.7596 4.4983 - -
บึงหญ้าหนองสา 3107.0460 95.2325 - - - - - -
บงกช - - 2493.9135 76.9753 228.5390 7.0048 - -
เบญจมาศ 2977.3431 91.1775 - - 148.4577 4.5503 - -
บรรพต - - 2742.2141 84.2504 183.8478 5.6350 - -
อาทิตย์ - - 2594.7641 79.3538 231.1332 7.0843 - -
AA 3018.4830 92.5180 - - - - - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 3175.0857 97.6700 - - - - - -
บัวหลวง 2954.6794 90.8900 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน