ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 2 มี.ค. 2565
มกราคม 2565  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 2917.8086 87.9025 - - 172.2229 5.1885 - -
ยะลา_U3 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 147.2327 4.4356 - -
ยะลา_U2 2917.8086 87.9025 - - 147.2327 4.4356 - -
ยะลา_10A 2917.8086 87.9025 - - 147.2327 4.4356 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 2785.3246 83.9120 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2761.0901 83.1819 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
อู่ทอง 2824.4928 85.0920 - - - - - -
ตราด_U3 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
ตราด_11A 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
สุรินทร์ 2845.7379 85.0050 - - 142.6772 4.2984 - -
สุราษฏร์ 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 147.2327 4.4356 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 147.2327 4.4356 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 147.2327 4.4356 - -
ตราดใต้ - - 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
สตูลใต้ - - 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
ปลาทองใต้ 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 147.2327 4.4356 - -
ปะการังใต้ - - 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
จามจุรีใต้ 2917.8086 87.9025 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
บงกตใต้ - - 2361.8410 71.2066 272.7455 8.2169 - -
บรรพตใต้ - - 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 183.6000 5.5312 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 56.8295 1.7121 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 50.8200 1.5310 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 210.9681 6.3557 - -
สิริกิติ์ 2581.0685 77.7585 - - - - 15.3020 0.4610
สินภูฮ่อม_EU1 - - 2655.2034 79.9919 203.0708 6.1178 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 2655.2034 79.9919 203.0708 6.1178 - -
สตูล 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
สังขจาย C 2829.4718 85.2420 - - - - - -
สังขจาย 2829.4718 85.2420 - - - - - -
ปลาทอง_U3 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 152.8812 4.6058 - -
ปลาทอง 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 147.2327 4.4356 - -
ปลาหมึก 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 147.2327 4.4356 - -
ปลาแดง 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
ปะการัง 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 147.2327 4.4356 - -
ไพลิน - - 2514.7706 75.8060 137.3889 4.1391 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 2514.7706 75.8060 137.3889 4.1391 - -
ตราดเหนือ_U5 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 147.2327 4.4356 - -
ตราดเหนือ_U3 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 147.2327 4.4356 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 147.2327 4.4356 - -
ตราด 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 147.2327 4.4356 - -
ไพลินเหนือ - - 2514.7706 75.8060 137.3889 4.1391 - -
กุ้งเหนือ 2917.8086 87.9025 - - 147.2327 4.4356 - -
จามจุรีเหนือ 2845.7379 85.0050 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 2737.0315 82.4571 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2845.7379 85.0050 - - - - - -
หนองผักชี จี 2824.4928 85.0920 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 2824.4928 85.0920 - - - - - -
หนองผักชี_บี 2824.4928 85.0920 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 2824.4928 85.0920 - - - - - -
มรกต - - 2514.7706 75.8060 137.3889 4.1391 - -
มรกต_G7/50 - - 2514.7706 75.8060 153.1885 4.6150 - -
มโนราห์ 2844.4040 85.6052 - - - - - -
มะลิวัลย์ 2845.7379 85.0050 - - 144.6852 4.3589 - -
ลันตา 2845.7379 85.0050 - - 144.0983 4.3412 - -
L53G 2793.7491 84.1658 - - - - - -
L53D 2793.7491 84.1658 - - - - - -
แอล 53 บี 2793.7491 84.1658 - - - - - -
L53A 2793.7491 84.1658 - - - - - -
L33-8 2804.5967 84.4926 - - - - - -
L1/64 บึงหญ้า 2831.8352 85.3132 - - - - - -
กะพง_U3 2917.8086 87.9025 - - 147.2327 4.4356 - -
กะพง_10A 2917.8086 87.9025 - - 147.2327 4.4356 - -
กะพง 2917.8086 87.9025 2543.2202 76.3603 147.2327 4.4356 - -
กำแพงแสน 2824.4928 85.0920 - - - - - -
จัสมิน 2792.2885 84.0552 - - - - - -
จักรวาล - - 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
โกมินทร์ - - 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
G12/48 - - - - 272.7455 8.2169 - -
ฟูนาน - - 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
เอราวัณ - - 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
นาสนุนตะวันออก 2785.0690 83.9043 - - - - - -
ดีดี 2756.0746 83.0308 - - - - - -
ดารา - - 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
ชบา 2917.8086 87.9025 - - 143.9282 4.3361 - -
บึงหญ้าหนองสา 2831.8352 85.3132 - - - - - -
บงกช - - 2359.6817 71.2066 228.4358 6.8820 - -
เบญจมาศ 2845.7379 85.0050 - - 140.7713 4.2409 - -
บรรพต - - 2543.2202 76.3603 161.3540 4.8611 - -
อาทิตย์ - - 2426.6555 73.3582 214.3071 6.4563 - -
AA 2756.0746 83.0308 - - - - - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 2936.5083 88.7852 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน