ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 28 ก.ย. 2564
กรกฎาคม 2564  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 2364.5584 72.6777 - - 156.6969 4.8127 - -
ยะลา_U3 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ยะลา_U2 2364.5584 72.6777 - - 156.6969 4.8127 - -
ยะลา_10A 2364.5584 72.6777 - - 156.6969 4.8127 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 2252.1101 69.1697 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2241.5577 68.8456 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
อู่ทอง 2280.7589 70.0496 - - - - - -
ตราด_U3 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ตราด_11A 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
สุรินทร์ 2358.8208 72.1030 - - 110.5494 3.3953 - -
สุราษฏร์ 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ตราดใต้ - - 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
สตูลใต้ - - 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ปลาทองใต้ 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ปะการังใต้ - - 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
จามจุรีใต้ 2364.5584 72.6777 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
บงกตใต้ - - 2201.3316 68.0018 242.9856 7.4629 - -
บรรพตใต้ - - 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 180.0000 5.5284 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 56.0562 1.7217 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 50.3500 1.5464 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 202.4158 6.2169 - -
สิริกิติ์ 2178.5822 66.9114 - - - - 13.9890 0.4296
สินภูฮ่อม_EU1 - - 2219.0087 68.1530 175.2218 5.3816 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 2219.0087 68.1530 175.2218 5.3816 - -
สตูล 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
สังขจาย C 2285.6428 70.1996 - - - - - -
สังขจาย 2285.6428 70.1996 - - - - - -
ปลาทอง_U3 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ปลาทอง 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ปลาหมึก 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ปลาแดง 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ปะการัง 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ไพลิน - - 2271.0813 69.3801 187.3591 5.7544 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 2271.0813 69.3801 187.3591 5.7544 - -
ตราดเหนือ_U5 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ตราดเหนือ_U3 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ตราด 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ไพลินเหนือ - - 2271.0813 69.3801 187.3591 5.7544 - -
กุ้งเหนือ 2364.5584 72.6777 - - 156.6969 4.8127 - -
จามจุรีเหนือ 2358.8208 72.1030 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2358.8208 72.1030 - - - - - -
หนองผักชี จี 2280.7589 70.0496 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 2280.7589 70.0496 - - - - - -
หนองผักชี_บี 2280.7589 70.0496 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 2280.7589 70.0496 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 176.6123 5.4244 - -
มรกต - - 2271.0813 69.3801 187.3591 5.7544 - -
มรกต_G7/50 - - 2271.0813 69.3801 187.3004 5.7526 - -
มโนราห์ 2431.0129 74.0129 - - - - - -
มะลิวัลย์ 2358.8208 72.1030 - - 118.2010 3.6303 - -
ลันตา 2358.8208 72.1030 - - 119.4892 3.6699 - -
L53G 2254.2811 69.2364 - - - - - -
L53D 2255.9684 69.2882 - - - - - -
แอล 53 บี 2255.9684 69.2882 - - - - - -
L53A 2252.2703 69.1746 - - - - - -
L33-8 2266.1952 69.6023 - - - - - -
กะพง_U3 2364.5584 72.6777 - - 156.6969 4.8127 - -
กะพง_10A 2364.5584 72.6777 - - 156.6969 4.8127 - -
กะพง 2364.5584 72.6777 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
กำแพงแสน 2280.7589 70.0496 - - - - - -
จัสมิน 2353.9071 72.9029 - - - - - -
จักรวาล - - 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
โกมินทร์ - - 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
G12/48 - - 2233.5735 68.0018 242.9856 7.4629 - -
ฟูนาน - - 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
เอราวัณ - - 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
นาสนุนตะวันออก 2254.2753 69.2362 - - - - - -
ดีดี 2232.3467 68.5627 - - - - - -
ดารา - - 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
ชบา 2364.5584 72.6777 - - 119.7913 3.6792 - -
บึงหญ้าหนองสา 2286.9875 70.2409 - - - - - -
บงกช - - 2220.7603 68.0018 200.6733 6.1633 - -
เบญจมาศ 2358.8208 72.1030 - - 118.9462 3.6532 - -
บรรพต - - 2254.6764 69.1760 156.6969 4.8127 - -
อาทิตย์ - - 2262.2324 69.5273 177.8506 5.4624 - -
AA 2232.3467 68.5627 - - - - - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 2465.3340 76.0129 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน