ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 3 ส.ค. 2564
มิถุนายน 2564  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 2248.8729 71.8477 - - 156.6969 4.9920 - -
ยะลา_U3 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ยะลา_U2 2248.8729 71.8477 - - 156.6969 4.9920 - -
ยะลา_10A 2248.8729 71.8477 - - 156.6969 4.9920 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 2117.9734 67.4733 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2113.9681 67.3457 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
อู่ทอง 2150.4995 68.5095 - - - - - -
ตราด_U3 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ตราด_11A 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
สุรินทร์ 2226.9812 71.0563 - - 124.1692 3.9557 - -
สุราษฏร์ 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ตราดใต้ - - 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
สตูลใต้ - - 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ปลาทองใต้ 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ปะการังใต้ - - 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
จามจุรีใต้ 2248.8729 71.8477 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
บงกตใต้ - - 2077.4320 66.6655 249.3715 7.9444 - -
บรรพตใต้ - - 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
South AA 2099.6700 66.8902 - - - - - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 180.0000 5.7344 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 56.1699 1.7894 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 51.0000 1.6247 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 198.6058 6.3271 - -
สิริกิติ์ 2062.4726 65.7052 - - - - 14.0078 0.4463
สินภูฮ่อม_EU1 - - 2105.8195 67.0861 163.3867 5.2051 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 2105.8195 67.0861 163.3867 5.2051 - -
สตูล 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
สังขจาย C 2155.2080 68.6595 - - - - - -
สังขจาย 2155.2080 68.6595 - - - - - -
ปลาทอง_U3 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ปลาทอง 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ปลาหมึก 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ปลาแดง 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ปะการัง 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ไพลิน - - 2136.6697 68.0532 187.3591 5.9688 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 2136.6697 68.0532 187.3591 5.9688 - -
ตราดเหนือ_U5 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ตราดเหนือ_U3 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ตราด 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ไพลินเหนือ - - 2136.6697 68.0532 187.3591 5.9688 - -
กุ้งเหนือ 2248.8729 71.8477 - - 156.6969 4.9920 - -
จามจุรีเหนือ 2226.9812 71.0563 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 2104.6641 67.0493 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2226.9812 71.0563 - - - - - -
หนองผักชี จี 2150.4995 68.5095 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 2150.4995 68.5095 - - - - - -
หนองผักชี_บี 2150.4995 68.5095 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 2150.4995 68.5095 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 167.0681 5.3224 - -
มรกต - - 2136.6697 68.0532 187.3591 5.9688 - -
มรกต_G7/50 - - 2136.6697 68.0532 187.2978 5.9668 - -
มโนราห์ 2256.3240 72.6230 - - - - - -
มะลิวัลย์ 2226.9812 71.0563 - - 124.1703 3.9558 - -
ลันตา 2226.9812 71.0563 - - 124.1737 3.9559 - -
L53G 2118.2079 67.4808 - - - - - -
L53D 2119.6339 67.5262 - - - - - -
แอล 53 บี 2119.6339 67.5262 - - - - - -
L53A 2114.7779 67.3715 - - - - - -
L33-8 2130.7993 67.8819 - - - - - -
กะพง_U3 2248.8729 71.8477 - - 156.6969 4.9920 - -
กะพง_10A 2248.8729 71.8477 - - 156.6969 4.9920 - -
กะพง 2248.8729 71.8477 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
กำแพงแสน 2150.4995 68.5095 - - - - - -
จัสมิน 2227.5236 71.5730 - - - - - -
จักรวาล - - 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
โกมินทร์ - - 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
G12/48 - - - - 249.3715 7.9444 - -
ฟูนาน - - 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
เอราวัณ - - 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
นาสนุนตะวันออก 2124.0662 67.6674 - - - - - -
ดีดี 2099.6700 66.8902 - - - - - -
ดารา - - 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
ชบา 2248.8729 71.8477 - - 124.1889 3.9564 - -
บึงหญ้าหนองสา 2153.5192 68.6057 - - - - - -
บงกช - - 2089.3218 66.6655 200.6666 6.3927 - -
เบญจมาศ 2226.9812 71.0563 - - 124.1647 3.9556 - -
บรรพต - - 2132.4026 67.8571 156.6969 4.9920 - -
อาทิตย์ - - 2134.2764 68.1384 177.8506 5.6659 - -
AA 2099.6700 66.8902 - - - - - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 2304.9422 73.7230 - - - - - -
บัวหลวง 2188.6368 70.0030 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน