ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 1 ก.ค. 2564
พฤษภาคม 2564  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 2087.1064 66.8613 - - 156.6969 5.0145 - -
ยะลา_U3 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ยะลา_U2 2087.1064 66.8613 - - 156.6969 5.0145 - -
ยะลา_10A 2087.1064 66.8613 - - 156.6969 5.0145 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1963.0308 62.8200 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1956.3655 62.6067 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
อู่ทอง 1995.3292 63.8536 - - - - - -
ตราด_U3 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ตราด_11A 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
สุรินทร์ 2047.4993 65.5140 - - 124.1854 3.9741 - -
สุราษฏร์ 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ตราดใต้ - - 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
สตูลใต้ - - 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ปลาทองใต้ 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ปะการังใต้ - - 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
จามจุรีใต้ 2087.1064 66.8613 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
บงกตใต้ - - 1948.5195 62.3154 255.7656 8.1849 - -
บรรพตใต้ - - 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
South AA 1949.6845 62.3929 - - - - - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 180.0000 5.7603 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 56.1699 1.7975 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 51.0000 1.6321 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 198.1636 6.3416 - -
สิริกิติ์ 1898.7985 60.7645 - - - - 14.0795 0.4506
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1937.7711 62.0117 156.1590 4.9973 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1937.7711 62.0117 156.1590 4.9973 - -
สตูล 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
สังขจาย C 2000.0165 64.0036 - - - - - -
สังขจาย 2000.0165 64.0036 - - - - - -
ปลาทอง_U3 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ปลาทอง 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ปลาหมึก 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ปลาแดง 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ปะการัง 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ไพลิน - - 1981.7035 63.4726 187.3591 5.9958 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1981.7035 63.4726 187.3591 5.9958 - -
ตราดเหนือ_U5 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ตราดเหนือ_U3 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ตราด 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ไพลินเหนือ - - 1981.7035 63.4726 187.3591 5.9958 - -
กุ้งเหนือ 2087.1064 66.8613 - - 156.6969 5.0145 - -
จามจุรีเหนือ 2047.4993 65.5140 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1944.8691 62.2388 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2047.4993 65.5140 - - - - - -
หนองผักชี จี 1995.3292 63.8536 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 1995.3292 63.8536 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1995.3292 63.8536 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1995.3292 63.8536 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 155.7400 4.9839 - -
มรกต - - 1981.7035 63.4726 187.3591 5.9958 - -
มรกต_G7/50 - - 1981.7035 63.4726 187.3591 5.9958 - -
มะลิวัลย์ 2047.4993 65.5140 - - 123.7599 3.9605 - -
ลันตา 2047.4993 65.5140 - - 123.9619 3.9670 - -
L53G 1972.2741 63.1158 - - - - - -
L53D 1971.0898 63.0779 - - - - - -
แอล 53 บี 1966.6267 62.9351 - - - - - -
L53A 1966.5853 62.9338 - - - - - -
L33-8 1976.7239 63.2582 - - - - - -
กะพง_U3 2087.1064 66.8613 - - 156.6969 5.0145 - -
กะพง_10A 2087.1064 66.8613 - - 156.6969 5.0145 - -
กะพง 2087.1064 66.8613 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
กำแพงแสน 1995.3292 63.8536 - - - - - -
จัสมิน 2074.5497 66.3145 - - - - - -
จักรวาล - - 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
โกมินทร์ - - 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
G12/48 - - - - 255.7656 8.1849 - -
ฟูนาน - - 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
เอราวัณ - - 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
นาสนุนตะวันออก 1967.9024 62.9759 - - - - - -
ดีดี 1949.6845 62.3929 - - - - - -
ดารา - - 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
ชบา 2087.1064 66.8613 - - 123.1793 3.9419 - -
บึงหญ้าหนองสา 1999.4478 63.9854 - - - - - -
บึงหญ้า 1999.4478 63.9854 - - - - - -
บึงม่วง 1999.4478 63.9854 - - - - - -
บงกช - - 1946.9200 62.3154 200.6666 6.4216 - -
เบญจมาศ 2047.4993 65.5140 - - 123.9848 3.9677 - -
บรรพต - - 1975.8497 63.1817 156.6969 5.0145 - -
อาทิตย์ - - 1892.3240 60.5818 177.8506 5.6915 - -
AA 1949.6845 62.3929 - - - - - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 2130.9576 68.4645 - - - - - -
บัวหลวง 2015.1570 64.7440 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน