ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 1 มิ.ย. 2564
เมษายน 2564  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 1949.7278 62.1233 - - 156.6969 5.0085 - -
ยะลา_U3 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ยะลา_U2 1949.7278 62.1233 - - 156.6969 5.0085 - -
ยะลา_10A 1949.7278 62.1233 - - 156.6969 5.0085 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1896.4597 60.6163 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1898.1774 60.6712 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
อู่ทอง 1923.8227 61.4909 - - - - - -
ตราด_U3 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ตราด_11A 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
สุรินทร์ 1955.2966 62.0940 - - 124.2265 3.9706 - -
สุราษฏร์ 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ตราดใต้ - - 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
สตูลใต้ - - 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ปลาทองใต้ 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ปะการังใต้ - - 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
จามจุรีใต้ 1949.7278 62.1233 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
บงกตใต้ - - 1880.1350 60.0949 255.7656 8.1750 - -
บรรพตใต้ - - 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
South AA 1889.1450 60.3825 - - - - - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 180.0000 5.7533 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 56.1699 1.7953 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 51.0000 1.6301 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 198.2322 6.3361 - -
สิริกิติ์ 1802.7760 57.6219 - - - - 14.2576 0.4557
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1818.4425 58.1226 150.3120 4.8044 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1818.4425 58.1226 150.3120 4.8044 - -
สตูล 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
สังขจาย C 1928.5157 61.6409 - - - - - -
สังขจาย 1928.5157 61.6409 - - - - - -
ปลาทอง_U3 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ปลาทอง 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ปลาหมึก 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ปลาแดง 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ปะการัง 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ไพลิน - - 1861.4686 59.2121 187.3591 5.9885 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1861.4686 59.2121 187.3591 5.9885 - -
ตราดเหนือ_U5 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ตราดเหนือ_U3 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ตราด 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ไพลินเหนือ - - 1861.4686 59.2121 187.3591 5.9885 - -
กุ้งเหนือ 1949.7278 62.1233 - - 156.6969 5.0085 - -
จามจุรีเหนือ 1955.2966 62.0940 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1894.2040 60.5442 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 1955.2966 62.0940 - - - - - -
หนองผักชี จี 1923.8227 61.4909 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 1923.8227 61.4909 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1923.8227 61.4909 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1923.8227 61.4909 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 154.3814 4.9345 - -
มรกต - - 1861.4686 59.2121 187.3591 5.9885 - -
มรกต_G7/50 - - 1861.4686 59.2121 187.3563 5.9884 - -
มโนราห์ 2002.2275 63.8443 - - - - - -
มะลิวัลย์ 1955.2966 62.0940 - - 124.2258 3.9706 - -
ลันตา 1955.2966 62.0940 - - 124.2255 3.9706 - -
L53G 1900.6712 60.7509 - - - - - -
L53D 1901.7190 60.7844 - - - - - -
แอล 53 บี 1901.7190 60.7844 - - - - - -
L53A 1901.7190 60.7844 - - - - - -
L33-8 1906.3931 60.9338 - - - - - -
กะพง_U3 1949.7278 62.1233 - - 156.6969 5.0085 - -
กะพง_10A 1949.7278 62.1233 - - 156.6969 5.0085 - -
กะพง 1949.7278 62.1233 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
กำแพงแสน 1923.8227 61.4909 - - - - - -
จัสมิน 1972.0980 62.8943 - - - - - -
จักรวาล - - 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
โกมินทร์ - - 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
G12/48 - - 1835.3419 58.5087 255.7656 8.1750 - -
ฟูนาน - - 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
เอราวัณ - - 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
นาสนุนตะวันออก 1903.3114 60.8353 - - - - - -
ดีดี 1889.1450 60.3825 - - - - - -
ดารา - - 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
ชบา 1949.7278 62.1233 - - 124.2262 3.9706 - -
บึงหญ้าหนองสา 1925.9971 61.5604 - - - - - -
บึงหญ้า 1925.9971 61.5604 - - - - - -
บึงม่วง 1925.9971 61.5604 - - - - - -
บงกช - - 1887.8472 60.0949 200.6666 6.4139 - -
เบญจมาศ 1955.2966 62.0940 - - 124.2257 3.9706 - -
บรรพต - - 1838.0583 58.7909 156.6969 5.0085 - -
อาทิตย์ - - 1911.5760 61.1103 177.8506 5.6846 - -
AA 1889.1450 60.3825 - - - - - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 2027.0406 65.0443 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน