ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 3 พ.ค. 2564
มีนาคม 2564  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 1995.1257 64.9927 - - 156.6969 5.0981 - -
ยะลา_U3 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ยะลา_U2 1995.1257 64.9927 - - 156.6969 5.0981 - -
ยะลา_10A 1995.1257 64.9927 - - 156.6969 5.0981 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1893.8909 61.6176 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1898.1847 61.7573 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
อู่ทอง 1920.0904 62.4700 - - - - - -
ตราด_U3 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ตราด_11A 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
สุรินทร์ 1969.0259 63.6535 - - 106.2923 3.4582 - -
สุราษฏร์ 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ตราดใต้ - - 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
สตูลใต้ - - 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ปลาทองใต้ 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ปะการังใต้ - - 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
จามจุรีใต้ 1995.1257 64.9927 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
บงกตใต้ - - 1841.8514 60.0880 223.6823 7.2775 - -
บรรพตใต้ - - 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
South AA 1888.9915 61.4582 - - - - - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 191.3550 6.2258 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 54.8331 1.7840 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 49.8000 1.6203 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 196.5146 6.3936 - -
สิริกิติ์ 1811.3048 58.9307 - - - - 13.8165 0.4495
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1876.5166 61.0523 141.1290 4.5916 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1876.5166 61.0523 141.1290 4.5916 - -
สตูล 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
สังขจาย C 1924.7008 62.6200 - - - - - -
สังขจาย 1924.7008 62.6200 - - - - - -
ปลาทอง_U3 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ปลาทอง 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ปลาหมึก 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ปลาแดง 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ปะการัง 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ไพลิน - - 1898.6907 61.5418 187.3591 6.0957 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1898.6907 61.5418 187.3591 6.0957 - -
ตราดเหนือ_U5 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ตราดเหนือ_U3 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ตราด 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ไพลินเหนือ - - 1898.6907 61.5418 187.3591 6.0957 - -
กุ้งเหนือ 1995.1257 64.9927 - - 156.6969 5.0981 - -
จามจุรีเหนือ 1969.0259 63.6535 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1897.3364 61.7297 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 1969.0259 63.6535 - - - - - -
หนองผักชี จี 1920.0904 62.4700 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 1920.0904 62.4700 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1920.0904 62.4700 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1920.0904 62.4700 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 155.2754 5.0519 - -
มรกต - - 1898.6907 61.5418 187.3591 6.0957 - -
มรกต_G7/50 - - 1898.6907 61.5418 187.3222 6.0945 - -
มโนราห์ 1958.2862 63.9643 - - - - - -
มะลิวัลย์ 1969.0259 63.6535 - - 106.1996 3.4552 - -
ลันตา 1969.0259 63.6535 - - 106.2487 3.4568 - -
L53G 1895.0230 61.6544 - - - - - -
L53D 1898.0693 61.7535 - - - - - -
แอล 53 บี 1896.7463 61.7105 - - - - - -
L53A 1895.1234 61.6577 - - - - - -
L33-8 1901.5196 61.8658 - - - - - -
กะพง_U3 1995.1257 64.9927 - - 156.6969 5.0981 - -
กะพง_10A 1995.1257 64.9927 - - 156.6969 5.0981 - -
กะพง 1995.1257 64.9927 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
กำแพงแสน 1920.0904 62.4700 - - - - - -
จัสมิน 1978.2856 64.4143 - - - - - -
จักรวาล - - 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
โกมินทร์ - - 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
G12/48 - - - - 223.6823 7.2775 - -
ฟูนาน - - 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
เอราวัณ - - 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
นาสนุนตะวันออก 1901.3659 61.8608 - - - - - -
ดีดี 1888.9915 61.4582 - - - - - -
ดารา - - 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
ชบา 1995.1257 64.9927 - - 106.1189 3.4526 - -
บึงหญ้าหนองสา 1920.4285 62.4810 - - - - - -
บึงหญ้า 1920.4285 62.4810 - - - - - -
บึงม่วง 1920.4285 62.4810 - - - - - -
บงกช - - 1856.1769 60.0880 175.0929 5.6966 - -
เบญจมาศ 1969.0259 63.6535 - - 106.1931 3.4550 - -
บรรพต - - 1890.1315 61.3940 156.6969 5.0981 - -
อาทิตย์ - - 1888.1001 61.3022 177.8506 5.7864 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 2023.4968 66.0943 - - - - - -
บัวหลวง 1923.9879 62.8440 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน