ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 1 เม.ย. 2564
กุมภาพันธ์ 2564  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 1754.3430 58.6863 - - 156.6969 5.2346 - -
ยะลา_U3 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ยะลา_U2 1754.3430 58.6863 - - 156.6969 5.2346 - -
ยะลา_10A 1754.3430 58.6863 - - 156.6969 5.2346 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1788.2031 59.7360 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1792.4120 59.8766 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
อู่ทอง 1811.0346 60.4987 - - - - - -
ตราด_U3 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ตราด_11A 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
สุรินทร์ 1837.6692 61.2450 - - 105.0375 3.5088 - -
สุราษฏร์ 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ตราดใต้ - - 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
สตูลใต้ - - 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ปลาทองใต้ 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ปะการังใต้ - - 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
จามจุรีใต้ 1754.3430 58.6863 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
บงกตใต้ - - 1292.7918 43.2215 223.6823 7.4722 - -
บรรพตใต้ - - 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
South AA 1786.0478 59.6640 - - - - - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 202.7100 6.7716 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 53.4962 1.7871 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 48.6000 1.6235 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 194.0076 6.4810 - -
สิริกิติ์ 1669.2520 55.7624 - - - - 13.8165 0.4615
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1748.7204 58.4171 129.8838 4.3388 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1748.7204 58.4171 129.8838 4.3388 - -
สตูล 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
สังขจาย C 1815.5249 60.6487 - - - - - -
สังขจาย 1815.5249 60.6487 - - - - - -
ปลาทอง_U3 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ปลาทอง 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ปลาหมึก 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ปลาแดง 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ปะการัง 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ไพลิน - - 1593.8705 53.1814 187.3591 6.2588 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1593.8705 53.1814 187.3591 6.2588 - -
ตราดเหนือ_U5 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ตราดเหนือ_U3 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ตราด 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ไพลินเหนือ - - 1593.8705 53.1814 187.3591 6.2588 - -
กุ้งเหนือ 1754.3430 58.6863 - - 156.6969 5.2346 - -
จามจุรีเหนือ 1837.6692 61.2450 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1793.3580 59.9082 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 1837.6692 61.2450 - - - - - -
หนองผักชี จี 1811.0346 60.4987 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 1811.0346 60.4987 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1811.0346 60.4987 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1811.0346 60.4987 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 144.8262 4.8380 - -
มรกต - - 1593.8705 53.1814 187.3591 6.2588 - -
มรกต_G7/50 - - 1751.6440 58.4457 187.3591 6.2588 - -
มโนราห์ 1862.2445 62.3550 - - - - - -
มะลิวัลย์ 1837.6692 61.2450 - - 102.8427 3.4355 - -
ลันตา 1837.6692 61.2450 - - 101.2978 3.3839 - -
L53G 1787.9034 59.7260 - - - - - -
L53D 1788.4336 59.7437 - - - - - -
แอล 53 บี 1788.4336 59.7437 - - - - - -
L53A 1788.3716 59.7416 - - - - - -
L33-8 1791.3074 59.8397 - - - - - -
กะพง_U3 1754.3430 58.6863 - - 156.6969 5.2346 - -
กะพง_10A 1754.3430 58.6863 - - 156.6969 5.2346 - -
กะพง 1754.3430 58.6863 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
กำแพงแสน 1811.0346 60.4987 - - - - - -
จัสมิน 1822.2421 60.8550 - - - - - -
จักรวาล - - 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
โกมินทร์ - - 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
G12/48 - - 1714.8839 57.1668 223.6823 7.4722 - -
ฟูนาน - - 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
เอราวัณ - - 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
นาสนุนตะวันออก 1793.4118 59.9100 - - - - - -
ดีดี 1786.0478 59.6640 - - - - - -
ดารา - - 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
ชบา 1754.3430 58.6863 - - 100.6156 3.3611 - -
บึงหญ้าหนองสา 1809.5229 60.4482 - - - - - -
บึงหญ้า 1809.5229 60.4482 - - - - - -
บึงม่วง 1809.5229 60.4482 - - - - - -
บงกช - - 1292.1305 43.2215 175.0929 5.8491 - -
เบญจมาศ 1837.6692 61.2450 - - 100.6654 3.3628 - -
บรรพต - - 1606.8708 53.6784 156.6969 5.2346 - -
อาทิตย์ - - 1510.8703 50.4468 177.8506 5.9412 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 1864.0245 62.5350 - - - - - -
บัวหลวง 1767.1495 59.2850 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน