ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 2 มี.ค. 2564
มกราคม 2564  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 1621.4409 54.1700 - - 156.6969 5.2303 - -
ยะลา_U3 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ยะลา_U2 1621.4409 54.1700 - - 156.6969 5.2303 - -
ยะลา_10A 1621.4409 54.1700 - - 156.6969 5.2303 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1582.1304 52.8095 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1584.4522 52.8870 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
อู่ทอง 1598.1196 53.3432 - - - - - -
ตราด_U3 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ตราด_11A 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
สุรินทร์ 1646.2132 54.9220 - - 106.3750 3.5507 - -
สุราษฏร์ 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ตราดใต้ - - 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
สตูลใต้ - - 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ปลาทองใต้ 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ปะการังใต้ - - 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
จามจุรีใต้ 1621.4409 54.1700 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
บงกตใต้ - - 1292.5836 43.2215 223.6823 7.4662 - -
บรรพตใต้ - - 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
South AA 1581.4503 52.7868 - - - - - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 202.7100 6.7662 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 53.4962 1.7856 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 48.6000 1.6222 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 194.0835 6.4783 - -
สิริกิติ์ 1500.7312 50.0925 - - - - 13.8165 0.4612
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1531.8785 51.1322 124.4780 4.1549 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1531.8785 51.1322 124.4780 4.1549 - -
สตูล 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
สังขจาย C 1602.6135 53.4932 - - - - - -
สังขจาย 1602.6135 53.4932 - - - - - -
ปลาทอง_U3 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ปลาทอง 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ปลาหมึก 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ปลาแดง 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ปะการัง 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ไพลิน - - 1554.8306 51.8974 187.3591 6.2538 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1554.8306 51.8974 187.3591 6.2538 - -
ตราดเหนือ_U5 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ตราดเหนือ_U3 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ตราด 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ไพลินเหนือ - - 1554.8306 51.8974 187.3591 6.2538 - -
กุ้งเหนือ 1621.4409 54.1700 - - 156.6969 5.2303 - -
จามจุรีเหนือ 1646.2132 54.9220 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1585.3360 52.9165 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 1646.2132 54.9220 - - - - - -
หนองผักชี จี 1598.1196 53.3432 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 1598.1196 53.3432 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1598.1196 53.3432 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1598.1196 53.3432 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 132.4851 4.4222 - -
มรกต - - 1554.8306 51.8974 187.3591 6.2538 - -
มรกต_G7/50 - - 1554.8306 51.8974 187.3420 6.2532 - -
มโนราห์ 1633.8563 54.6720 - - - - - -
มะลิวัลย์ 1646.2132 54.9220 - - 106.3750 3.5507 - -
ลันตา 1646.2132 54.9220 - - 106.3750 3.5507 - -
L53G 1581.9940 52.8050 - - - - - -
L53D 1581.6570 52.7937 - - - - - -
แอล 53 บี 1581.6570 52.7937 - - - - - -
L53A 1581.7864 52.7980 - - - - - -
L33-8 1582.8704 52.8342 - - - - - -
กะพง_U3 1621.4409 54.1700 - - 156.6969 5.2303 - -
กะพง_10A 1621.4409 54.1700 - - 156.6969 5.2303 - -
กะพง 1621.4409 54.1700 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
กำแพงแสน 1598.1196 53.3432 - - - - - -
จัสมิน 1635.6150 54.6720 - - - - - -
จักรวาล - - 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
โกมินทร์ - - 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
G12/48 - - - - 223.6823 7.4662 - -
ฟูนาน - - 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
เอราวัณ - - 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
นาสนุนตะวันออก 1584.5960 52.8918 - - - - - -
ดีดี 1581.4503 52.7868 - - - - - -
ดารา - - 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
ชบา 1621.4409 54.1700 - - 106.3750 3.5507 - -
บึงหญ้าหนองสา 1596.7684 53.2981 - - - - - -
บึงหญ้า 1596.7684 53.2981 - - - - - -
บึงม่วง 1596.7684 53.2981 - - - - - -
บงกช - - 1296.9475 43.2215 175.0929 5.8444 - -
เบญจมาศ 1646.2132 54.9220 - - 106.3750 3.5507 - -
บรรพต - - 1445.5977 48.2440 156.6969 5.2303 - -
อาทิตย์ - - 1326.6691 44.2720 177.8506 5.9364 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 1686.4073 56.5220 - - - - - -
บัวหลวง 1587.3508 53.2020 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน