ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 11 พ.ค. 2563
มีนาคม 2563  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 1239.4431 38.7000 - - 184.7479 5.7655 - -
ยะลา_U3 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ยะลา_U2 1168.2096 36.6120 - - 184.7479 5.7655 - -
ยะลา_10A 1168.2096 36.6120 - - 184.7479 5.7655 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1161.0654 36.2337 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1160.7867 36.2250 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
อู่ทอง 997.4818 31.1287 - - - - - -
ตราด_U3 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ตราด_11A 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
สุรินทร์ 1150.1358 36.1500 - - 139.5479 4.3549 - -
สุราษฏร์ 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ตราดใต้ - - 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
สตูลใต้ - - 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ปลาทองใต้ 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ปะการังใต้ - - 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
จามจุรีใต้ 1239.4431 38.7000 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
บงกตใต้ - - 1069.8883 33.2143 267.8383 8.3585 - -
บรรพตใต้ - - 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 198.7300 6.2018 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 54.2321 1.6924 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 50.1600 1.5654 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 201.4872 6.2879 - -
สิริกิติ์ 1033.0056 32.2373 - - - - 13.8165 0.4312
สินภูฮ่อม_EU1 - - 946.0902 29.5249 131.0748 4.0905 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 946.0902 29.5249 131.0748 4.0905 - -
สตูล 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
สังขจาย 1002.2884 31.2787 - - - - - -
ปลาทอง_U3 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ปลาทอง 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ปลาหมึก 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ปลาแดง 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ปะการัง 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ไพลิน - - 1108.2497 34.0101 197.7908 6.1725 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1108.2497 34.0101 197.7908 6.1725 - -
ตราดเหนือ_U5 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ตราดเหนือ_U3 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ตราด 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ไพลินเหนือ - - 1108.2497 34.0101 197.7908 6.1725 - -
กุ้งเหนือ 1168.2096 36.6120 - - 184.7479 5.7655 - -
จามจุรีเหนือ 1150.1358 36.1500 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1162.0171 36.2634 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 1150.1358 36.1500 - - 139.5506 4.3550 - -
หนองผักชี จี 997.4818 31.1287 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 997.4818 31.1287 - - - - - -
หนองผักชี_บี 997.4818 31.1287 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 997.4818 31.1287 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 98.1456 3.0629 - -
มรกต - - 1108.2497 34.0101 197.7908 6.1725 - -
มะลิวัลย์ 1150.1358 36.1500 - - 139.5486 4.3549 - -
ลันตา 1150.1358 36.1500 - - 139.5445 4.3548 - -
L53G 1157.9828 36.1375 - - - - - -
L53D 1158.9221 36.1668 - - - - - -
แอล 53 บี 1157.9828 36.1375 - - - - - -
L53A 1158.2183 36.1449 - - - - - -
L33-8 1160.7194 36.2229 - - - - - -
L33 1160.4566 36.2147 - - - - - -
กะพง_U3 1168.2096 36.6120 - - 184.7479 5.7655 - -
กะพง_10A 1168.2096 36.6120 - - 184.7479 5.7655 - -
กะพง 1168.2096 36.6120 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
กำแพงแสน 997.4818 31.1287 - - - - - -
จัสมิน 1118.9428 35.2002 - - - - - -
จักรวาล - - 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
โกมินทร์ - - 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
G12/48 - - 1047.6222 33.2143 267.8383 8.3585 - -
ฟูนาน - - 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
เอราวัณ - - 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
นาสนุนตะวันออก 1161.4339 36.2452 - - - - - -
ดีดี 1159.1266 36.1732 - - - - - -
ดารา - - 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
ชบา 1239.4431 38.7000 - - 139.5298 4.3543 - -
บูรพา 1121.8150 35.0088 - - 25.6350 0.8000 - -
บึงหญ้าหนองสา 1172.8319 36.6009 - - - - - -
บึงหญ้า 1172.8319 36.6009 - - - - - -
บึงม่วง 1172.8319 36.6009 - - - - - -
บงกช - - 1065.6377 33.2143 212.8645 6.6429 - -
เบญจมาศ 1150.1358 36.1500 - - 139.5527 4.3551 - -
บรรพต - - 1072.5884 33.6306 184.7479 5.7655 - -
อาทิตย์ - - 1074.9674 33.3711 210.1689 6.5588 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 1291.3484 40.4502 - - - - - -
บัวหลวง 1107.7767 34.7000 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน