ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 3 เม.ย. 2563
กุมภาพันธ์ 2563  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง - - - - 184.7479 5.9044 - -
ยะลา_U3 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ยะลา_U2 1763.4765 56.2800 - - 184.7479 5.9044 - -
ยะลา_10A 1763.4765 56.2800 - - 184.7479 5.9044 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1718.5313 54.9227 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1705.1016 54.4935 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
อู่ทอง 1507.0829 48.1650 - - - - - -
ตราด_U3 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ตราด_11A 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
สุรินทร์ 1849.2435 58.9390 - - 139.5599 4.4602 - -
สุราษฏร์ 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ตราดใต้ - - 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
สตูลใต้ - - 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ปลาทองใต้ 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ปะการังใต้ - - 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
โกมินทร์ใต้ - - 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
บงกตใต้ - - 1650.4047 53.0070 267.8383 8.5599 - -
บรรพตใต้ - - 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 198.7300 6.3512 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 54.2321 1.7332 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 50.1600 1.6031 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 198.6658 6.3492 - -
สิริกิติ์ 1631.4963 52.1411 - - - - 13.8165 0.4416
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1535.6695 49.0786 139.7669 4.4668 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1535.6695 49.0786 139.7669 4.4668 - -
สตูล 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
สังขจาย 1511.7764 48.3150 - - - - - -
ปลาทอง_U3 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ปลาทอง 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ปลาหมึก 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ปลาแดง 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ปะการัง 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ไพลิน - - 1690.3431 53.9136 197.7908 6.3212 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1690.3431 53.9136 197.7908 6.3212 - -
ตราดเหนือ_U5 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ตราดเหนือ_U3 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ตราด 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ไพลินเหนือ - - 1690.3431 53.9136 197.7908 6.3212 - -
กุ้งเหนือ 1763.4765 56.2800 - - 184.7479 5.9044 - -
จามจุรีเหนือ 1849.2435 58.9390 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1691.8378 54.0696 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 1849.2435 58.9390 - - 139.5599 4.4602 - -
หนองผักชี จี 1507.0829 48.1650 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 1507.0829 48.1650 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1507.0829 48.1650 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1507.0829 48.1650 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 128.1951 4.0970 - -
มรกต - - 1690.3431 53.9136 197.7908 6.3212 - -
มะลิวัลย์ 1849.2435 58.9390 - - 139.5599 4.4602 - -
ลันตา 1849.2435 58.9390 - - 139.5599 4.4602 - -
L53G 1726.4633 55.1762 - - - - - -
L53D 1725.3010 55.1391 - - - - - -
แอล 53 บี 1726.4633 55.1762 - - - - - -
L53A 1721.3457 55.0126 - - - - - -
L33-8 1728.7005 55.2477 - - - - - -
L33 1710.6024 54.6693 - - - - - -
กะพง_U3 1763.4765 56.2800 - - 184.7479 5.9044 - -
กะพง_10A 1763.4765 56.2800 - - 184.7479 5.9044 - -
กะพง 1763.4765 56.2800 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
กำแพงแสน 1507.0829 48.1650 - - - - - -
จัสมิน 1732.6269 55.7190 - - - - - -
จักรวาล - - 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
โกมินทร์ - - 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
G12/48 - - - - 267.8383 8.5599 - -
ฟูนาน - - 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
เอราวัณ - - 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
นาสนุนตะวันออก 1718.4531 54.9202 - - - - - -
ดีดี 1707.2614 54.5625 - - - - - -
ดารา - - 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
ชบา - - - - 139.5599 4.4602 - -
บูรพา 1707.5641 54.5722 - - 25.0320 0.8000 - -
บึงหญ้าหนองสา 1747.8750 55.8605 - - - - - -
บึงหญ้า 1747.8750 55.8605 - - - - - -
บึงม่วง 1747.8750 55.8605 - - - - - -
บงกช - - 1656.8663 53.0070 212.8645 6.8030 - -
เบญจมาศ 1849.2435 58.9390 - - 139.5599 4.4602 - -
บรรพต - - 1678.4554 53.7294 184.7479 5.9044 - -
อาทิตย์ - - 1688.4166 54.0676 210.1689 6.7168 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
วาสนา 1579.8147 50.6900 - - - - - -
นงเยาว์ 1894.8738 60.7990 - - - - - -
มโนราห์ 1807.2968 57.9890 - - - - - -
บัวหลวง 1720.9664 55.2190 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน