ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 5 มี.ค. 2563
มกราคม 2563  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 2050.3404 67.6760 - - 184.7479 6.0794 - -
ยะลา_U3 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ยะลา_U2 2066.7293 67.7117 - - 184.7479 6.0794 - -
ยะลา_10A 2066.7293 67.7117 - - 184.7479 6.0794 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1636.2777 53.8437 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1555.3629 51.1811 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
อู่ทอง 1665.6916 54.8116 - - - - - -
ตราด_U3 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ตราด_11A 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
สุรินทร์ 2013.3584 66.7360 - - 139.5599 4.5924 - -
สุราษฏร์ 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ตราดใต้ - - 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
สตูลใต้ - - 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ปลาทองใต้ 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ปะการังใต้ - - 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
จามจุรีใต้ 2050.3404 67.6760 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
บงกตใต้ - - 1900.9445 62.1971 267.8383 8.8136 - -
บรรพตใต้ - - 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 198.7300 6.5395 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 54.2321 1.7846 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 50.1600 1.6506 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 195.8381 6.4443 - -
สิริกิติ์ 1869.6677 61.5237 - - - - 13.8165 0.4546
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1773.5832 58.3619 139.0779 4.5765 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1773.5832 58.3619 139.0779 4.5765 - -
สตูล 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
สังขจาย 1670.2500 54.9616 - - - - - -
ปลาทอง_U3 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ปลาทอง 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ปลาหมึก 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ปลาแดง 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ปะการัง 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ไพลิน - - 1941.9121 63.3119 197.7908 6.5086 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1941.9121 63.3119 197.7908 6.5086 - -
ตราดเหนือ_U5 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ตราดเหนือ_U3 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ตราด 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ไพลินเหนือ - - 1941.9121 63.3119 197.7908 6.5086 - -
กุ้งเหนือ 2066.7293 67.7117 - - 184.7479 6.0794 - -
จามจุรีเหนือ 2013.3584 66.7360 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1493.1194 49.1329 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2013.3584 66.7360 - - 139.5599 4.5924 - -
หนองผักชี จี 1665.6916 54.8116 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 1665.6916 54.8116 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1665.6916 54.8116 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1665.6916 54.8116 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 135.4222 4.4562 - -
มรกต - - 1941.9121 63.3119 197.7908 6.5086 - -
มะลิวัลย์ 2013.3584 66.7360 - - 139.5599 4.5924 - -
ลันตา 2013.3584 66.7360 - - 139.5599 4.5924 - -
L53G 1668.5027 54.9041 - - - - - -
L53D 1670.7263 54.9773 - - - - - -
แอล 53 บี 1668.5027 54.9041 - - - - - -
L53A 1620.8126 53.3348 - - - - - -
L33-8 1662.8715 54.7188 - - - - - -
L33 1611.7991 53.0382 - - - - - -
กะพง_U3 2066.7293 67.7117 - - 184.7479 6.0794 - -
กะพง_10A 2066.7293 67.7117 - - 184.7479 6.0794 - -
กะพง 2066.7293 67.7117 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
กำแพงแสน 1665.6916 54.8116 - - - - - -
จัสมิน 1996.3694 65.7864 - - - - - -
จักรวาล - - 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
โกมินทร์ - - 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
G12/48 - - - - 267.8383 8.8136 - -
ฟูนาน - - 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
เอราวัณ - - 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
นาสนุนตะวันออก 1608.2283 52.9207 - - - - - -
ดีดี 1599.8617 52.6454 - - - - - -
ดารา - - 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
ชบา 2050.3404 67.6760 - - 139.5599 4.5924 - -
บูรพา 1739.7324 57.2480 - - 24.3115 0.8000 - -
บึงหญ้าหนองสา 1687.5386 55.5305 - - - - - -
บึงหญ้า 1687.5386 55.5305 - - - - - -
บึงม่วง 1687.5386 55.5305 - - - - - -
บงกช - - 1883.5661 62.1971 212.8645 7.0046 - -
เบญจมาศ 2013.3584 66.7360 - - 139.5599 4.5924 - -
บ้านดอนสนวน 1665.6916 54.8116 - - - - - -
บรรพต - - 1922.0621 63.0018 184.7479 6.0794 - -
อาทิตย์ - - 1933.4726 63.6609 210.1689 6.9159 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
สุรินทร์ 2086.7925 68.5660 - - - - - -
สงขลา อี 2036.3570 67.2860 - - - - - -
จามจุรีเหนือ 2086.7925 68.5660 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2086.7925 68.5660 - - - - - -
มะลิวัลย์ 2086.7925 68.5660 - - - - - -
ลันตา 2086.7925 68.5660 - - - - - -
บัวหลวง 1994.0779 65.8890 - - - - - -
เบญจมาศ 2086.7925 68.5660 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน