ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 5 ก.พ. 2563
ธันวาคม 2562  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 2093.7090 69.3890 - - 184.7479 6.1219 - -
ยะลา_U3 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ยะลา_U2 2071.9482 68.6448 - - 184.7479 6.1219 - -
ยะลา_10A 2071.9482 68.6448 - - 184.7479 6.1219 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1476.6337 48.9308 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1359.8056 45.0595 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
อู่ทอง 1520.0598 50.3698 - - - - - -
ตราด_U3 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ตราด_11A 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
สุรินทร์ 2053.4589 67.9890 - - 139.5599 4.6245 - -
สุราษฏร์ 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ตราดใต้ - - 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
สตูลใต้ - - 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ปลาทองใต้ 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ปะการังใต้ - - 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
จามจุรีใต้ 2093.7090 69.3890 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
บงกตใต้ - - 1919.4504 63.6109 267.8383 8.8753 - -
บรรพตใต้ - - 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 194.8400 6.4563 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 53.8456 1.7843 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 48.7200 1.6144 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 195.1591 6.4669 - -
สิริกิติ์ 1861.3670 61.6796 - - - - 13.8165 0.4578
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1802.3843 59.6861 143.8125 4.7655 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1802.3843 59.6861 143.8125 4.7655 - -
สตูล 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
สังขจาย 1524.5865 50.5198 - - - - - -
ปลาทอง_U3 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ปลาทอง 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ปลาหมึก 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ปลาแดง 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ปะการัง 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ไพลิน - - 1943.1748 64.4465 197.7908 6.5541 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1943.1748 64.4465 197.7908 6.5541 - -
ตราดเหนือ_U5 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ตราดเหนือ_U3 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ตราด 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ไพลินเหนือ - - 1943.1748 64.4465 197.7908 6.5541 - -
กุ้งเหนือ 2071.9482 68.6448 - - 184.7479 6.1219 - -
จามจุรีเหนือ 2053.4589 67.9890 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1267.3100 41.9945 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2053.4589 67.9890 - - 139.5599 4.6245 - -
หนองผักชี จี 1520.0598 50.3698 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 1520.0598 50.3698 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1520.0598 50.3698 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1520.0598 50.3698 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 116.6411 3.8651 - -
มรกต - - 1943.1748 64.4465 197.7908 6.5541 - -
มะลิวัลย์ 2053.4589 67.9890 - - 139.5599 4.6245 - -
ลันตา 2053.4589 67.9890 - - 139.5599 4.6245 - -
L53G 1525.7273 50.5576 - - - - - -
L53D 1525.7273 50.5576 - - - - - -
แอล 53 บี 1525.7273 50.5576 - - - - - -
L53A 1454.5223 48.1981 - - - - - -
L33-8 1518.1284 50.3058 - - - - - -
L33 1440.6193 47.7374 - - - - - -
กะพง_U3 2071.9482 68.6448 - - 184.7479 6.1219 - -
กะพง_10A 2071.9482 68.6448 - - 184.7479 6.1219 - -
กะพง 2071.9482 68.6448 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
กำแพงแสน 1520.0598 50.3698 - - - - - -
จัสมิน 2001.3209 66.3886 - - - - - -
จักรวาล - - 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
โกมินทร์ - - 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
G12/48 - - - - 267.8383 8.8753 - -
ฟูนาน - - 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
เอราวัณ - - 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
นาสนุนตะวันออก 1435.4739 47.5669 - - - - - -
ดีดี 1412.5929 46.8087 - - - - - -
ดารา - - 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
ชบา 2093.7090 69.3890 - - 139.5599 4.6245 - -
บูรพา 1672.9718 55.4368 - - 24.1424 0.8000 - -
บึงหญ้าหนองสา 1553.7294 51.4855 - - - - - -
บึงหญ้า 1553.7294 51.4855 - - - - - -
บึงม่วง 1553.7294 51.4855 - - - - - -
บงกช - - 1919.2172 63.6109 212.8645 7.0536 - -
เบญจมาศ 2053.4589 67.9890 - - 139.5599 4.6245 - -
บ้านดอนสนวน 1520.0598 50.3698 - - - - - -
บรรพต - - 1932.0034 64.0035 184.7479 6.1219 - -
อาทิตย์ - - 1960.5576 64.9636 210.1689 6.9643 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
วาสนา 1843.6839 61.3600 - - - - - -
สงขลา อี 1993.2879 66.3390 - - - - - -
สงขลา ดี 1993.2879 66.3390 - - - - - -
นงเยาว์ 2096.0367 69.7586 - - - - - -
มโนราห์ 2044.6563 68.0486 - - - - - -
บัวหลวง 1892.1798 62.9740 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน