ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 10 ม.ค. 2563
พฤศจิกายน 2562  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 1925.5123 63.9240 - - 184.7479 6.1180 - -
ยะลา_U3 - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ยะลา_U2 - - - - 184.7479 6.1180 - -
ยะลา_10A - - - - 184.7479 6.1180 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1381.8558 45.7603 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1252.7033 41.4834 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
อู่ทอง 1416.3990 46.9042 - - - - - -
ตราด_U3 - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ตราด_11A - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
สุรินทร์ 1925.7424 63.8240 - - 139.5599 4.6215 - -
สุราษฏร์ - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ตราดใต้ - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
สตูลใต้ - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ปลาทองใต้ - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ปะการังใต้ - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
จามจุรีใต้ 1925.5123 63.9240 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
บงกตใต้ - - 1812.9647 60.0452 267.8383 8.8695 - -
บรรพตใต้ - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 194.8400 6.4522 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 53.8456 1.7831 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 48.7200 1.6134 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 195.2213 6.4648 - -
สิริกิติ์ 1772.7608 58.7052 - - - - 13.8165 0.4575
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1699.2908 56.2722 150.2919 4.9769 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1699.2908 56.2722 150.2919 4.9769 - -
สตูล - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
สังขจาย 1420.9286 47.0542 - - - - - -
ปลาทอง_U3 - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ปลาทอง - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ปลาหมึก - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ปลาแดง - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ปะการัง - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ไพลิน - - 1837.9219 60.8245 197.7908 6.5499 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1837.9219 60.8245 197.7908 6.5499 - -
ตราดเหนือ_U5 - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ตราดเหนือ_U3 - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ตราด - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ไพลินเหนือ - - 1837.9219 60.8245 197.7908 6.5499 - -
กุ้งเหนือ - - - - 184.7479 6.1180 - -
จามจุรีเหนือ 1925.7424 63.8240 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1153.4404 38.1963 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 1925.7424 63.8240 - - 139.5599 4.6215 - -
หนองผักชี จี 1416.3990 46.9042 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 1416.3990 46.9042 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1416.3990 46.9042 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1416.3990 46.9042 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 108.6162 3.5968 - -
มรกต - - 1837.9219 60.8245 197.7908 6.5499 - -
มะลิวัลย์ 1925.7424 63.8240 - - 139.5599 4.6215 - -
ลันตา 1925.7424 63.8240 - - 139.5599 4.6215 - -
L53G 1432.3705 47.4331 - - - - - -
L53D 1280.5939 42.4070 - - - - - -
แอล 53 บี 1432.3705 47.4331 - - - - - -
L53A 1358.9811 45.0028 - - - - - -
L33-8 1424.1266 47.1601 - - - - - -
L33 1344.1540 44.5118 - - - - - -
กะพง_U3 - - - - 184.7479 6.1180 - -
กะพง_10A - - - - 184.7479 6.1180 - -
กะพง - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
กำแพงแสน 1416.3990 46.9042 - - - - - -
จัสมิน 1917.1778 63.4743 - - - - - -
จักรวาล - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
โกมินทร์ - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
G12/48 - - - - 267.8383 8.8695 - -
ฟูนาน - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
เอราวัณ - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
นาสนุนตะวันออก 1336.7918 44.2680 - - - - - -
ดีดี 1313.8627 43.5087 - - - - - -
ดารา - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
ชบา 1925.5123 63.9240 - - 139.5599 4.6215 - -
บูรพา 1595.5227 52.8359 - - 24.1582 0.8000 - -
บึงหญ้าหนองสา 1454.2397 48.1573 - - - - - -
บึงหญ้า 1454.2397 48.1573 - - - - - -
บึงม่วง 1454.2397 48.1573 - - - - - -
บงกช - - 1813.6368 60.0452 212.8645 7.0490 - -
เบญจมาศ 1925.7424 63.8240 - - 139.5599 4.6215 - -
บ้านดอนสนวน 1416.3990 46.9042 - - - - - -
บรรพต - - 1832.4125 60.6283 184.7479 6.1180 - -
อาทิตย์ - - 1851.8729 61.2577 210.1689 6.9598 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
สงขลา อี 1906.9504 63.4240 - - - - - -
สงขลา ดี 1906.9504 63.4240 - - - - - -
นงเยาว์ 2009.7875 66.8443 - - - - - -
มโนราห์ 1958.3735 65.1343 - - - - - -
บัวหลวง 1815.0966 60.3690 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน