ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 12 ธ.ค. 2562
ตุลาคม 2562  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 1857.1909 61.5190 - - 184.0098 6.0685 - -
ยะลา_U3 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ยะลา_U2 1893.4918 62.4723 - - 184.7479 6.0928 - -
ยะลา_10A 1893.4918 62.4723 - - 184.7479 6.0928 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1530.9598 50.4899 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1436.0365 47.3594 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
อู่ทอง 1565.5088 51.6293 - - - - - -
ตราด_U3 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ตราด_11A 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
สุรินทร์ 1852.7717 61.2190 - - 139.5599 4.6026 - -
สุราษฏร์ 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ตราดใต้ - - 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
สตูลใต้ - - 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ปลาทองใต้ 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ปะการังใต้ - - 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
จามจุรีใต้ 1857.1909 61.5190 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
บงกตใต้ - - 1712.0166 56.5440 267.8383 8.8331 - -
บรรพตใต้ - - 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 194.8400 6.4257 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 53.8456 1.7758 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 48.7200 1.6067 - -
สิริกิติ์_หนองตูม_A - - - - 37.6300 1.2410 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 195.6117 6.4512 - -
สิริกิติ์ 1694.8000 55.8932 - - - - 13.8165 0.4557
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1574.8858 51.9386 160.6053 5.2966 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1574.8858 51.9386 160.6053 5.2966 - -
สตูล 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
สังขจาย 1565.5088 51.6293 - - - - - -
ปลาทอง_U3 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ปลาทอง 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ปลาหมึก 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ปลาแดง 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ปะการัง 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ไพลิน - - 1753.7220 57.7984 197.7908 6.5230 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1753.7220 57.7984 197.7908 6.5230 - -
ตราดเหนือ_U5 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ตราดเหนือ_U3 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ตราด 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ไพลินเหนือ - - 1753.7220 57.7984 197.7908 6.5230 - -
กุ้งเหนือ 1893.4918 62.4723 - - 184.7479 6.0928 - -
จามจุรีเหนือ 1852.7717 61.2190 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1364.0579 44.9856 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 1852.7717 61.2190 - - 139.5599 4.6026 - -
หนองผักชี จี 1565.5088 51.6293 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 1565.5088 51.6293 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1565.5088 51.6293 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1565.5088 51.6293 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 126.0738 4.1578 - -
มรกต - - 1753.7220 57.7984 197.7908 6.5230 - -
มะลิวัลย์ 1852.7717 61.2190 - - 139.5599 4.6026 - -
ลันตา 1852.7717 61.2190 - - 139.5599 4.6026 - -
L53G 1571.6460 51.8317 - - - - - -
L53D 1457.5500 48.0689 - - - - - -
L53A 1513.3336 49.9086 - - - - - -
L33-8 1566.4367 51.6599 - - - - - -
L33 1500.5952 49.4885 - - - - - -
กะพง_U3 1893.4918 62.4723 - - 184.7479 6.0928 - -
กะพง_10A 1893.4918 62.4723 - - 184.7479 6.0928 - -
กะพง 1893.4918 62.4723 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
กำแพงแสน 1570.0571 51.7793 - - - - - -
จัสมิน 1851.0994 60.8686 - - - - - -
จักรวาล - - 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
โกมินทร์ - - 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
G12/48 - - - - 267.1130 8.8092 - -
ฟูนาน - - 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
เอราวัณ - - 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
นาสนุนตะวันออก 1499.7129 49.4594 - - - - - -
ดีดี 1477.9568 48.7419 - - - - - -
ดารา - - 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
ชบา 1857.1909 61.5190 - - 139.5599 4.6026 - -
บูรพา 1688.1283 55.6732 - - 24.2577 0.8000 - -
บึงหญ้าหนองสา 1593.2171 52.5431 - - - - - -
บึงหญ้า 1593.2171 52.5431 - - - - - -
บึงม่วง 1593.2171 52.5431 - - - - - -
บงกช - - 1714.7647 56.5440 212.8645 7.0201 - -
เบญจมาศ 1852.7717 61.2190 - - 139.5599 4.6026 - -
บ้านดอนสนวน 1565.5088 51.6293 - - - - - -
บรรพต - - 1734.2692 57.1636 184.7479 6.0928 - -
อาทิตย์ - - 1748.9520 57.8687 210.1689 6.9312 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
วาสนา 1686.0050 55.8400 - - - - - -
สุรินทร์ 1916.0374 63.0950 - - - - - -
สงขลา อี 1836.3385 60.8190 - - - - - -
สงขลา ดี 1836.3385 60.8190 - - - - - -
จามจุรีเหนือ 1916.0374 63.0950 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 1916.0374 63.0950 - - - - - -
มะลิวัลย์ 1916.0374 63.0950 - - - - - -
ลันตา 1916.0374 63.0950 - - - - - -
เบญจมาศ 1916.0374 63.0950 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน