ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 7 พ.ย. 2562
กันยายน 2562  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 1924.1534 63.0350 - - 177.6613 5.8194 - -
ยะลา_U3 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ยะลา_U2 1950.0194 63.8780 - - 177.6613 5.8194 - -
ยะลา_10A 1950.0194 63.8780 - - 177.6613 5.8194 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1825.8231 59.8056 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1790.9464 58.6632 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
อู่ทอง 1866.4454 61.1362 - - - - - -
ตราด_U3 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ตราด_11A 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
สุรินทร์ 1935.5613 63.4150 - - 146.6047 4.8021 - -
สุราษฏร์ 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ตราดใต้ - - 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
สตูลใต้ - - 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ปลาทองใต้ 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ปะการังใต้ - - 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
จามจุรีใต้ 1924.1534 63.0350 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
บงกตใต้ - - 1770.4433 57.9520 277.3074 9.0833 - -
บรรพตใต้ - - 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 194.8400 6.3821 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 53.8456 1.7637 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 48.7200 1.5958 - -
สิริกิติ์_หนองตูม_A - - - - 37.6300 1.2326 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 196.2681 6.4289 - -
สิริกิติ์ 1736.8615 56.8916 - - - - 13.8165 0.0000
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1626.4463 53.2749 169.3254 5.5463 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1626.4463 53.2749 169.3254 5.5463 - -
สตูล 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
สังขจาย 1871.0248 61.2862 - - - - - -
ปลาทอง_U3 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ปลาทอง 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ปลาหมึก 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ปลาแดง 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ปะการัง 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ไพลิน - - 1789.9332 58.6085 169.6746 5.5578 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1789.9332 58.6085 169.6746 5.5578 - -
ตราดเหนือ_U5 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ตราดเหนือ_U3 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ตราด 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ไพลินเหนือ - - 1789.9332 58.6085 169.6746 5.5578 - -
กุ้งเหนือ 1950.0194 63.8780 - - 177.6613 5.8194 - -
จามจุรีเหนือ 1935.5613 63.4150 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1756.0148 57.5190 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 1935.5613 63.4150 - - 146.6047 4.8021 - -
หนองผักชี จี 1866.4454 61.1362 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 1866.4454 61.1362 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1866.4454 61.1362 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1866.4454 61.1362 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 158.5882 5.1946 - -
มรกต - - 1789.9332 58.6085 169.6746 5.5578 - -
มะลิวัลย์ 1935.5613 63.4150 - - 146.6033 4.8021 - -
ลันตา 1935.5613 63.4150 - - 146.6035 4.8021 - -
L53G 1847.0898 60.5022 - - - - - -
L53D 1801.4149 59.0061 - - - - - -
L53A 1817.7054 59.5397 - - - - - -
L33-8 1848.5705 60.5507 - - - - - -
L33 1806.0615 59.1583 - - - - - -
กะพง_U3 1950.0194 63.8780 - - 177.6613 5.8194 - -
กะพง_10A 1950.0194 63.8780 - - 177.6613 5.8194 - -
กะพง 1950.0194 63.8780 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
กำแพงแสน 1866.4454 61.1362 - - - - - -
จัสมิน 1913.6751 62.6150 - - - - - -
จักรวาล - - 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
โกมินทร์ - - 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
G12/48 - - 1765.1658 57.9520 277.3074 9.0833 - -
ฟูนาน - - 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
เอราวัณ - - 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
นาสนุนตะวันออก 1820.6911 59.6375 - - - - - -
ดีดี 1796.0387 58.8300 - - - - - -
ดารา - - 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
ชบา 1924.1534 63.0350 - - 146.6018 4.8020 - -
บูรพา 1886.4757 61.7923 - - 24.4234 0.8000 - -
บึงหญ้าหนองสา 1877.9397 61.5127 - - - - - -
บึงหญ้า 1877.9397 61.5127 - - - - - -
บึงม่วง 1877.9397 61.5127 - - - - - -
บงกช - - 1769.7131 57.9520 221.0474 7.2405 - -
เบญจมาศ 1935.5613 63.4150 - - 146.6032 4.8020 - -
บ้านดอนสนวน 1866.4454 61.1362 - - - - - -
บรรพต - - 1782.3492 58.4270 177.6613 5.8194 - -
อาทิตย์ - - 1816.2301 59.4571 209.3598 6.8577 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 2006.0958 65.9850 - - - - - -
มโนราห์ 1954.1078 64.2750 - - - - - -
บัวหลวง 1827.3606 60.1060 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน