ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 10 ต.ค. 2562
สิงหาคม 2562  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 1912.7426 62.2360 - - 177.6613 5.7824 - -
ยะลา_U3 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ยะลา_U2 1900.3203 61.7964 - - 177.6613 5.7824 - -
ยะลา_10A 1900.3203 61.7964 - - 177.6613 5.7824 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1680.1601 54.6847 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1628.8409 53.0144 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
อู่ทอง 1708.5956 55.6102 - - - - - -
ตราด_U3 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ตราด_11A 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
สุรินทร์ 1868.1688 60.8393 - - 146.6047 4.7716 - -
สุราษฏร์ 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ตราดใต้ - - 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
สตูลใต้ - - 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ปลาทองใต้ 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ปะการังใต้ - - 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
จามจุรีใต้ 1912.7426 62.2360 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
บงกตใต้ - - 1283.6963 41.7309 277.3074 9.0256 - -
บรรพตใต้ - - 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 194.8400 6.3415 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 53.8456 1.7525 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 48.7200 1.5857 - -
สิริกิติ์_หนองตูม_A - - - - 37.6300 1.2248 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 196.8830 6.4080 - -
สิริกิติ์_EGAT - - - - 44.8647 1.4602 - -
สิริกิติ์ 1678.7414 54.6385 - - - - 13.8165 0.0000
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1560.7024 50.7967 172.2311 5.6057 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1560.7024 50.7967 172.2311 5.6057 - -
สตูล 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
สังขจาย C 1713.2043 55.7602 - - - - - -
สังขจาย 1713.2043 55.7602 - - - - - -
ปลาทอง_U3 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ปลาทอง 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ปลาหมึก 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ปลาแดง 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ปะการัง 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ไพลิน - - 1732.6309 56.4181 169.6746 5.5225 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1732.6309 56.4181 169.6746 5.5225 - -
ตราดเหนือ_U5 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ตราดเหนือ_U3 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ตราด 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ไพลินเหนือ - - 1732.6309 56.4181 169.6746 5.5225 - -
กุ้งเหนือ 1900.3203 61.7964 - - 177.6613 5.7824 - -
จามจุรีเหนือ 1868.1688 60.8393 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1583.2581 51.5308 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 1868.1688 60.8393 - - 146.6047 4.7716 - -
หนองผักชี จี 1708.5956 55.6102 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 1708.5956 55.6102 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1708.5956 55.6102 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1708.5956 55.6102 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 144.9561 4.7179 - -
มรกต - - 1732.6309 56.4181 169.6746 5.5225 - -
มะลิวัลย์ 1868.1688 60.8393 - - 146.6047 4.7716 - -
ลันตา 1868.1688 60.8393 - - 146.6047 4.7716 - -
L53G 1705.9840 55.5252 - - - - - -
L53D 1642.6117 53.4626 - - - - - -
แอล 53 บี 1642.6117 53.4626 - - - - - -
L53A 1669.0870 54.3243 - - - - - -
L33-8 1705.4002 55.5062 - - - - - -
L33 1657.5622 53.9492 - - - - - -
กะพง_U3 1900.3203 61.7964 - - 177.6613 5.7824 - -
กะพง_10A 1900.3203 61.7964 - - 177.6613 5.7824 - -
กะพง 1900.3203 61.7964 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
กำแพงแสน 1708.5956 55.6102 - - - - - -
จัสมิน 1864.9848 60.6055 - - - - - -
จักรวาล - - 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
โกมินทร์ - - 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
G12/48 - - - - 277.3074 9.0256 - -
ฟูนาน - - 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
เอราวัณ - - 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
นาสนุนตะวันออก 1667.7535 54.2809 - - - - - -
ดีดี 1644.2585 53.5162 - - - - - -
ดารา - - 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
ชบา 1912.7426 62.2360 - - 146.6047 4.7716 - -
บูรพา 1768.1243 57.5477 - - 24.5796 0.8000 - -
บึงหญ้าหนองสา 1723.8718 56.1074 - - - - - -
บึงหญ้า 1723.8718 56.1074 - - - - - -
บึงม่วง 1723.8718 56.1074 - - - - - -
บงกช - - 1707.5253 55.5515 221.0474 7.1945 - -
เบญจมาศ 1868.1688 60.8393 - - 146.6047 4.7716 - -
บ้านดอนสนวน 1708.5956 55.6102 - - - - - -
บรรพต - - 1720.5311 56.0111 177.6613 5.7824 - -
อาทิตย์ - - 1739.1772 56.5871 209.3598 6.8141 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
วาสนา 1700.6257 55.5800 - - - - - -
สงขลา อี 1852.8804 60.5560 - - - - - -
สงขลา ดี 1852.8804 60.5560 - - - - - -
นงเยาว์ 1957.5096 63.9755 - - - - - -
มโนราห์ 1905.1873 62.2655 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน