ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 3 ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 2032.2343 66.0890 - - 179.8735 5.8499 - -
ยะลา_U3 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ยะลา_U2 2021.4174 65.7056 - - 180.8328 5.8811 - -
ยะลา_10A 2021.4174 65.7056 - - 180.8328 5.8811 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1933.6805 62.8876 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1916.6398 62.3334 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
อู่ทอง 1975.0122 64.2318 - - - - - -
ตราด_U3 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ตราด_11A 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
สุรินทร์ 1994.3755 64.9540 - - 146.6136 4.7682 - -
สุราษฏร์ 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ตราดใต้ - - 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
สตูลใต้ - - 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ปลาทองใต้ 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ปะการังใต้ - - 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
จามจุรีใต้ 2032.2343 66.0890 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
บงกตใต้ - - 1837.3115 59.7403 277.3238 9.0192 - -
บรรพตใต้ - - 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 194.8400 6.3366 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 53.8456 1.7512 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 48.7200 1.5845 - -
สิริกิติ์_หนองตูม_A - - - - 37.6300 1.2238 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 196.9587 6.4056 - -
สิริกิติ์_EGAT - - - - 44.8990 1.4602 - -
สิริกิติ์ 1805.1976 58.7091 - - - - 13.8165 0.0000
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1687.1868 54.8711 174.6146 5.6789 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1687.1868 54.8711 174.6146 5.6789 - -
สตูล 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
สังขจาย 1979.6245 64.3818 - - - - - -
ปลาทอง_U3 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ปลาทอง 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ปลาหมึก 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ปลาแดง 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ปะการัง 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ไพลิน - - 1868.2674 60.5936 151.5207 4.9278 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1868.2674 60.5936 151.5207 4.9278 - -
ตราดเหนือ_U5 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ตราดเหนือ_U3 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ตราด 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ไพลินเหนือ - - 1868.2674 60.5936 151.5207 4.9278 - -
กุ้งเหนือ 2021.4174 65.7056 - - 180.8328 5.8811 - -
จามจุรีเหนือ 1994.3755 64.9540 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1894.6610 61.6186 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 1994.3755 64.9540 - - 146.6136 4.7682 - -
นงเยาว์ 2097.4879 68.1237 - - - - - -
หนองผักชี จี 1975.0122 64.2318 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 1975.0122 64.2318 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1975.0122 64.2318 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1975.0122 64.2318 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 169.9485 5.5271 - -
มรกต - - 1868.2674 60.5936 151.5207 4.9278 - -
มโนราห์ 2039.4499 66.7237 - - - - - -
มะลิวัลย์ 1994.3755 64.9540 - - 146.6136 4.7682 - -
ลันตา 1994.3755 64.9540 - - 146.6136 4.7682 - -
L53G 1947.8493 63.3484 - - - - - -
L53D 1924.2131 62.5797 - - - - - -
แอล 53 บี 1924.2131 62.5797 - - - - - -
L53A 1928.2012 62.7094 - - - - - -
L33-8 1950.9548 63.4494 - - - - - -
L33 1917.9682 62.3766 - - - - - -
กะพง_U3 2021.4174 65.7056 - - 180.8328 5.8811 - -
กะพง_10A 2021.4174 65.7056 - - 180.8328 5.8811 - -
กะพง 2021.4174 65.7056 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
กำแพงแสน 1975.0122 64.2318 - - - - - -
จักรวาล - - 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
โกมินทร์ - - 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
G12/48 - - - - 277.3238 9.0192 - -
ฟูนาน - - 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
เอราวัณ - - 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
นาสนุนตะวันออก 1935.7591 62.9552 - - - - - -
ดีดี 1911.9292 62.1802 - - - - - -
ดารา - - 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
ชบา 2032.2343 66.0890 - - 146.6136 4.7682 - -
บูรพา 1962.2241 63.8159 - - 24.5986 0.8000 - -
บึงหญ้าหนองสา 1980.5715 64.4126 - - - - - -
บึงหญ้า 1980.5715 64.4126 - - - - - -
บึงม่วง 1980.5715 64.4126 - - - - - -
บัวหลวง 1921.3072 62.1740 - - - - - -
บงกช - - 1834.9281 59.7403 221.0604 7.1894 - -
เบญจมาศ 1994.3755 64.9540 - - 146.6136 4.7682 - -
บ้านดอนสนวน 1975.0122 64.2318 - - - - - -
บรรพต - - 1851.2604 60.1693 180.8328 5.8811 - -
อาทิตย์ - - 1890.1024 61.3407 209.3598 6.8088 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
สุรินทร์ 2065.1420 67.0640 - - - - - -
จามจุรีเหนือ 2065.1420 67.0640 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2065.1420 67.0640 - - - - - -
มะลิวัลย์ 2065.1420 67.0640 - - - - - -
ลันตา 2065.1420 67.0640 - - - - - -
เบญจมาศ 2065.1420 67.0640 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน