ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 7 ส.ค. 2562
มิถุนายน 2562  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 1964.9343 63.8090 - - 190.8400 6.1405 - -
ยะลา_U3 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ยะลา_U2 1993.2474 63.9556 - - 190.8400 6.1405 - -
ยะลา_10A 1993.2474 63.9556 - - 190.8400 6.1405 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1787.6792 57.5203 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1756.9140 56.5304 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
อู่ทอง 1834.9007 59.0397 - - - - - -
ตราด_U3 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ตราด_11A 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
สุรินทร์ 1972.8999 63.0090 - - 146.6136 4.7174 - -
สุราษฏร์ 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ตราดใต้ - - 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
สตูลใต้ - - 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ปลาทองใต้ 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ปะการังใต้ - - 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
จามจุรีใต้ 1964.9343 63.8090 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
บงกตใต้ - - 1811.8256 58.2688 277.3238 8.9232 - -
บรรพตใต้ - - 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 194.8400 6.2692 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 53.5057 1.7216 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 48.9100 1.5737 - -
สิริกิติ์_หนองตูม_A - - - - 36.6100 1.1780 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 201.5883 6.4863 - -
สิริกิติ์ 1774.9095 57.1094 - - - - 13.8165 0.0000
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1633.0310 52.5444 174.6146 5.6184 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1633.0310 52.5444 174.6146 5.6184 - -
สตูล 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
สังขจาย 1834.9007 59.0397 - - - - - -
ปลาทอง_U3 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ปลาทอง 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ปลาหมึก 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ปลาแดง 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ปะการัง 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ไพลิน - - 1820.2933 58.7822 177.8222 5.7216 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1820.2933 58.7822 177.8222 5.7216 - -
ตราดเหนือ_U5 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ตราดเหนือ_U3 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ตราด 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ไพลินเหนือ - - 1820.2933 58.7822 177.8222 5.7216 - -
กุ้งเหนือ 1993.2474 63.9556 - - 190.8400 6.1405 - -
จามจุรีเหนือ 1972.8999 63.0090 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1730.1704 55.6699 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 1972.8999 63.0090 - - 146.6136 4.7174 - -
หนองผักชี จี 1834.9007 59.0397 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 1834.9007 59.0397 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1834.9007 59.0397 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1834.9007 59.0397 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 157.3712 5.0636 - -
มรกต - - 1820.2933 58.7822 177.8222 5.7216 - -
มะลิวัลย์ 1972.8999 63.0090 - - 146.6136 4.7174 - -
ลันตา 1972.8999 63.0090 - - 146.6136 4.7174 - -
L53G 58.0582 1.8681 - - - - - -
L53D 56.8318 1.8286 - - - - - -
แอล 53 บี 56.8318 1.8286 - - - - - -
L53A 57.2648 1.8426 - - - - - -
L33-8 1804.7851 58.0707 - - - - - -
L33 1770.6789 56.9733 - - - - - -
กะพง_U3 1993.2474 63.9556 - - 190.8400 6.1405 - -
กะพง_10A 1993.2474 63.9556 - - 190.8400 6.1405 - -
กะพง 1993.2474 63.9556 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
กำแพงแสน 1834.9007 59.0397 - - - - - -
จัสมิน 1953.0363 63.2589 - - - - - -
จักรวาล - - 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
โกมินทร์ - - 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
G12/48 - - - - 277.3238 8.9232 - -
ฟูนาน - - 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
เอราวัณ - - 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
นาสนุนตะวันออก 1782.4081 57.3507 - - - - - -
ดีดี 56.7083 1.8246 - - - - - -
ดารา - - 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
ชบา 1964.9343 63.8090 - - 146.6136 4.7174 - -
บูรพา 1838.3940 59.1521 - - 24.8633 0.8000 - -
บึงหญ้าหนองสา 1842.6674 59.2896 - - - - - -
บึงหญ้า 1842.6674 59.2896 - - - - - -
บึงม่วง 1842.6674 59.2896 - - - - - -
บัวหลวง 1890.6423 60.6790 - - - - - -
บงกช - - 1803.4193 58.2688 221.0604 7.1128 - -
เบญจมาศ 1972.8999 63.0090 - - 146.6136 4.7174 - -
บ้านดอนสนวน 1834.9007 59.0397 - - - - - -
บรรพต - - 1822.2636 58.4678 190.8400 6.1405 - -
อาทิตย์ - - 1861.8149 59.7863 218.7648 7.0390 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
วาสนา 1814.8741 58.6300 - - - - - -
สงขลา อี 1964.3543 63.4590 - - - - - -
สงขลา ดี 1964.3543 63.4590 - - - - - -
นงเยาว์ 2062.4776 66.6289 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน