ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 3 ก.ค. 2562
พฤษภาคม 2562  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 2263.9661 71.5150 - - 190.8400 6.0111 - -
ยะลา_U3 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ยะลา_U2 2275.4776 71.5820 - - 190.8400 6.0111 - -
ยะลา_10A 2275.4776 71.5820 - - 190.8400 6.0111 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 2011.5025 63.3582 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1966.5662 61.9428 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
อู่ทอง 2058.5913 64.8414 - - - - - -
ตราด_U3 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ตราด_11A 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
สุรินทร์ 2266.9234 71.3800 - - 146.6136 4.6180 - -
สุราษฏร์ 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ตราดใต้ - - 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
สตูลใต้ - - 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ปลาทองใต้ 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ปะการังใต้ - - 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
จามจุรีใต้ 2263.9661 71.5150 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
บงกตใต้ - - 2066.1011 65.0191 277.3238 8.7351 - -
บรรพตใต้ - - 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 194.8400 6.1371 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 53.5057 1.6853 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 48.9100 1.5406 - -
สิริกิติ์_หนองตูม_A - - - - 36.6100 1.1531 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 204.1889 6.4316 - -
สิริกิติ์ 2036.9700 64.1604 - - - - 13.8165 0.0000
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1920.6469 60.4964 177.1983 5.5814 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1920.6469 60.4964 177.1983 5.5814 - -
สตูล 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
สังขจาย 2063.3535 64.9914 - - - - - -
ปลาทอง_U3 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ปลาทอง 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ปลาหมึก 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ปลาแดง 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ปะการัง 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ไพลิน - - 2090.3519 66.0026 155.5945 4.9009 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 2090.3519 66.0026 155.5945 4.9009 - -
ตราดเหนือ_U5 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ตราดเหนือ_U3 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ตราด 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ไพลินเหนือ - - 2090.3519 66.0026 155.5945 4.9009 - -
กุ้งเหนือ 2275.4776 71.5820 - - 190.8400 6.0111 - -
จามจุรีเหนือ 2266.9234 71.3800 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1927.0303 60.6975 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2266.9234 71.3800 - - 146.6136 4.6180 - -
หนองผักชี จี 2058.5913 64.8414 - - - - - -
หนองผักชี_ซี 2058.5913 64.8414 - - - - - -
หนองผักชี_บี 2058.5913 64.8414 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 2058.5913 64.8414 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 171.7308 5.4092 - -
มรกต - - 2090.3519 66.0026 155.5945 4.9009 - -
มะลิวัลย์ 2266.9234 71.3800 - - 146.6136 4.6180 - -
ลันตา 2266.9234 71.3800 - - 146.6136 4.6180 - -
L53G 64.0437 2.0172 - - - - - -
L53D 62.3578 1.9641 - - - - - -
แอล 53 บี 62.3578 1.9641 - - - - - -
L53A 63.0384 1.9856 - - - - - -
L33-8 2032.8943 64.0320 - - - - - -
L33 1991.7329 62.7355 - - - - - -
กะพง_U3 2275.4776 71.5820 - - 190.8400 6.0111 - -
กะพง_10A 2275.4776 71.5820 - - 190.8400 6.0111 - -
กะพง 2275.4776 71.5820 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
กำแพงแสน 2058.5913 64.8414 - - - - - -
จัสมิน 2243.5836 70.8750 - - - - - -
จักรวาล - - 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
โกมินทร์ - - 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
G8/50 - - 2106.3401 66.4272 - - - -
G12/48 - - - - 277.3238 8.7351 - -
ฟูนาน - - 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
เอราวัณ - - 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
นาสนุนตะวันออก 2000.9335 63.0253 - - - - - -
ดีดี 62.3686 1.9645 - - - - - -
ดารา - - 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
ชบา 2263.9661 71.5150 - - 146.6136 4.6180 - -
บูรพา 2075.9924 65.3895 - - 25.3985 0.8000 - -
บึงหญ้าหนองสา 2070.6016 65.2197 - - - - - -
บึงหญ้า 2070.6016 65.2197 - - - - - -
บึงม่วง 2070.6016 65.2197 - - - - - -
บัวหลวง 2174.6494 68.2950 - - - - - -
บงกช - - 2066.2761 65.0191 221.0604 6.9630 - -
เบญจมาศ 2266.9234 71.3800 - - 146.6136 4.6180 - -
บ้านดอนสนวน 2058.5913 64.8414 - - - - - -
บรรพต - - 2090.6001 65.6241 190.8400 6.0111 - -
อาทิตย์ - - 2111.8046 66.6272 218.7648 6.8907 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
นงเยาว์ 2348.0427 74.2450 - - - - - -
มโนราห์ 2293.9629 72.5350 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน