ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 14 มิ.ย. 2562
เมษายน 2562  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 2327.7880 73.0800 - - 190.8400 6.0006 - -
ยะลา_U3 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ยะลา_U2 2302.5790 72.4825 - - 190.8400 6.0006 - -
ยะลา_10A 2302.5790 72.4825 - - 190.8400 6.0006 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 2086.0619 65.5918 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2045.0988 64.3038 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
อู่ทอง 2125.5748 66.8342 - - - - - -
ตราด_U3 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ตราด_11A 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
สุรินทร์ 2301.8775 72.3500 - - 146.6136 4.6100 - -
สุราษฏร์ 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ตราดใต้ - - 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
สตูลใต้ - - 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ปลาทองใต้ 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ปะการังใต้ - - 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
จามจุรีใต้ 2327.7880 73.0800 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
บงกตใต้ - - 2087.8808 65.6243 277.3238 8.7199 - -
บรรพตใต้ - - 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 194.8400 6.1263 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 53.5057 1.6824 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 48.9100 1.5379 - -
สิริกิติ์_หนองตูม_A - - - - 36.6100 1.1511 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 204.3615 6.4258 - -
สิริกิติ์ 2077.1243 65.3108 - - - - 13.8165 0.0000
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1942.1552 61.0670 179.0022 5.6283 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1942.1552 61.0670 179.0022 5.6283 - -
สตูล 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
สังขจาย 2130.3454 66.9842 - - - - - -
ปลาทอง_U3 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ปลาทอง 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ปลาหมึก 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ปลาแดง 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ปะการัง 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ไพลิน - - 2124.2481 66.6413 177.8222 5.5912 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 2124.2481 66.6413 177.8222 5.5912 - -
ตราดเหนือ_U5 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ตราดเหนือ_U3 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ตราด 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ไพลินเหนือ - - 2124.2481 66.6413 177.8222 5.5912 - -
กุ้งเหนือ 2302.5790 72.4825 - - 190.8400 6.0006 - -
จามจุรีเหนือ 2301.8775 72.3500 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 2007.4495 63.1200 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2301.8775 72.3500 - - 146.6136 4.6100 - -
หนองผักชี_ซี 2125.5748 66.8342 - - - - - -
หนองผักชี_บี 2125.5748 66.8342 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 2125.5748 66.8342 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 177.2817 5.5742 - -
มรกต - - 2124.2481 66.6413 177.8222 5.5912 - -
มะลิวัลย์ 2301.8775 72.3500 - - 146.6136 4.6100 - -
ลันตา 2301.8775 72.3500 - - 146.6136 4.6100 - -
L53G 2101.7443 66.0849 - - - - - -
L53D 2056.6594 64.6673 - - - - - -
L53A 2077.1951 65.3130 - - - - - -
L33-8 2108.4804 66.2967 - - - - - -
L33 2066.7157 64.9835 - - - - - -
กะพง_U3 2302.5790 72.4825 - - 190.8400 6.0006 - -
กะพง_10A 2302.5790 72.4825 - - 190.8400 6.0006 - -
กะพง 2302.5790 72.4825 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
กำแพงแสน 2125.5748 66.8342 - - - - - -
จัสมิน 2304.9692 72.4505 - - - - - -
จักรวาล - - 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
โกมินทร์ - - 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
G12/48 - - - - 277.3238 8.7199 - -
ฟูนาน - - 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
เอราวัณ - - 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
นาสนุนตะวันออก 2077.3668 65.3184 - - 54.5100 1.7140 - -
ดารา - - 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
ชบา 2327.7880 73.0800 - - 146.6136 4.6100 - -
บูรพา 2130.3200 66.9834 - - 25.4430 0.8000 - -
บึงหญ้าหนองสา 2138.4204 67.2381 - - - - - -
บึงหญ้า 2138.4204 67.2381 - - - - - -
บึงม่วง 2138.4204 67.2381 - - - - - -
บัวหลวง 2223.3822 69.8700 - - - - - -
บงกช - - 2087.7277 65.6243 221.0604 6.9508 - -
เบญจมาศ 2301.8775 72.3500 - - 146.6136 4.6100 - -
บ้านดอนสนวน 2125.5748 66.8342 - - - - - -
บรรพต - - 2108.4888 66.2767 190.8400 6.0006 - -
อาทิตย์ - - 2149.3037 67.5563 218.7648 6.8786 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
วาสนา 2148.5376 67.8200 - - - - - -
สงขลา อี 2301.5520 72.6500 - - - - - -
สงขลา ดี 2301.5520 72.6500 - - - - - -
นงเยาว์ 2401.9934 75.8205 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน