ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 7 พ.ค. 2562
มีนาคม 2562  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 2179.7364 68.6140 - - 190.8400 6.0244 - -
ยะลา_U3 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ยะลา_U2 2162.0815 68.1360 - - 190.8400 6.0244 - -
ยะลา_10A 2162.0815 68.1360 - - 190.8400 6.0244 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 2033.6958 64.1992 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2005.6419 63.3136 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
อู่ทอง 2072.3492 65.4194 - - - - - -
ตราด_U3 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ตราด_11A 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
สุรินทร์ 2197.8666 69.2090 - - 153.8325 4.8561 - -
สุราษฏร์ 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ตราดใต้ - - 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
สตูลใต้ - - 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ปลาทองใต้ 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ปะการังใต้ - - 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
จามจุรีใต้ 2179.7364 68.6140 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
บงกตใต้ - - 1938.5765 61.1768 286.0694 9.0306 - -
บรรพตใต้ - - 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 194.8400 6.1506 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 53.5057 1.6891 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 48.9099 1.5440 - -
สิริกิติ์_หนองตูม_A - - - - 36.6100 1.1557 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 203.9286 6.4376 - -
สิริกิติ์ 1939.4921 61.2254 - - - - 13.8165 0.0000
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1778.7689 56.1517 182.2043 5.7518 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1778.7689 56.1517 182.2043 5.7518 - -
สตูล 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
สังขจาย 2077.1009 65.5694 - - - - - -
ปลาทอง_U3 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ปลาทอง 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ปลาหมึก 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ปลาแดง 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ปะการัง 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ไพลิน - - 1916.0949 60.2592 177.8222 5.6134 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1916.0949 60.2592 177.8222 5.6134 - -
ตราดเหนือ_U5 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ตราดเหนือ_U3 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ตราด 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ไพลินเหนือ - - 1916.0949 60.2592 177.8222 5.6134 - -
กุ้งเหนือ 2162.0815 68.1360 - - 190.8400 6.0244 - -
จามจุรีเหนือ 2197.8666 69.2090 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1977.5753 62.4276 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2197.8666 69.2090 - - 153.8325 4.8561 - -
หนองผักชี_ซี 2072.3492 65.4194 - - - - - -
หนองผักชี_บี 2072.3492 65.4194 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 2072.3492 65.4194 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 175.1932 5.5305 - -
มรกต - - 1916.0949 60.2592 177.8222 5.6134 - -
มะลิวัลย์ 2197.8666 69.2090 - - 153.8325 4.8561 - -
ลันตา 2197.8666 69.2090 - - 153.8325 4.8561 - -
L53G 2049.8611 64.7095 - - - - - -
L53D 2015.7978 63.6342 - - - - - -
L53A 2026.2705 63.9648 - - - - - -
L33-8 2051.3658 64.7570 - - - - - -
L33 2017.1441 63.6767 - - - - - -
กะพง_U3 2162.0815 68.1360 - - 190.8400 6.0244 - -
กะพง_10A 2162.0815 68.1360 - - 190.8400 6.0244 - -
กะพง 2162.0815 68.1360 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
กำแพงแสน 2072.3492 65.4194 - - - - - -
จัสมิน 2143.1342 67.9340 - - - - - -
จักรวาล - - 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
โกมินทร์ - - 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
G8/50 - - - - 218.7648 6.9059 - -
G12/48 - - - - 286.0694 9.0306 - -
ฟูนาน - - 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
เอราวัณ - - 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
นาสนุนตะวันออก 2030.3887 64.0948 - - 56.1650 1.7730 - -
ดารา - - 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
ชบา 2179.7364 68.6140 - - 153.8325 4.8561 - -
บูรพา 2057.7140 64.9574 - - 25.3423 0.8000 - -
บึงหญ้าหนองสา 2079.7302 65.6524 - - - - - -
บึงหญ้า 2079.7302 65.6524 - - - - - -
บึงม่วง 2079.7302 65.6524 - - - - - -
บัวหลวง 2085.2669 65.8540 - - - - - -
บงกช - - 1936.6874 61.1768 228.8339 7.2238 - -
เบญจมาศ 2197.8666 69.2090 - - 153.8325 4.8561 - -
บ้านดอนสนวน 2072.3492 65.4194 - - - - - -
บรรพต - - 1952.3523 61.7369 190.8400 6.0244 - -
อาทิตย์ - - 1988.3224 62.7671 218.7648 6.9059 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
สุรินทร์ 2181.3935 68.7640 - - - - - -
สงขลา อี 2165.7596 68.6340 - - - - - -
สงขลา ดี 2165.7596 68.6340 - - - - - -
จามจุรีเหนือ 2181.3935 68.7640 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2181.3935 68.7640 - - - - - -
นงเยาว์ 2272.1006 72.0040 - - - - - -
มโนราห์ 2221.6123 70.4040 - - - - - -
มะลิวัลย์ 2181.3935 68.7640 - - - - - -
ลันตา 2181.3935 68.7640 - - - - - -
เบญจมาศ 2181.3935 68.7640 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน