ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 2 พ.ค. 2562
กุมภาพันธ์ 2562  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง - - - - 190.8400 6.1060 - -
ยะลา_U3 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ยะลา_U2 2054.0453 65.6850 - - 190.8400 6.1060 - -
ยะลา_10A 2054.0453 65.6850 - - 190.8400 6.1060 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1922.5425 61.5127 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1901.7959 60.8489 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
อู่ทอง 1953.6938 62.5094 - - - - - -
ตราด_U3 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ตราด_11A 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
สุรินทร์ 2059.5476 65.8437 - - 153.8325 4.9219 - -
สุราษฏร์ 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ตราดใต้ - - 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
สตูลใต้ - - 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ปลาทองใต้ 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ปะการังใต้ - - 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
จามจุรีใต้ 2711.2752 81.5880 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
บงกตใต้ - - 1860.3805 59.5398 286.0694 9.1529 - -
บรรพตใต้ - - 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 194.8400 6.2340 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 53.5057 1.7119 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 48.9099 1.5649 - -
สิริกิติ์_หนองตูม_A - - - - 36.6100 1.1714 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 202.6077 6.4825 - -
สิริกิติ์ 1848.7462 59.1515 - - - - 13.8165 0.0000
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1737.5222 55.5929 181.5136 5.8076 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1737.5222 55.5929 181.5136 5.8076 - -
สตูล 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
สังขจาย 1958.3820 62.6594 - - - - - -
ปลาทอง_U3 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ปลาทอง 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ปลาหมึก 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ปลาแดง 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ปะการัง 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ไพลิน - - 1888.3646 60.5779 177.8222 5.6895 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1888.3646 60.5779 177.8222 5.6895 - -
ตราดเหนือ_U5 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ตราดเหนือ_U3 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ตราด 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ไพลินเหนือ - - 1888.3646 60.5779 177.8222 5.6895 - -
กุ้งเหนือ 2054.0453 65.6850 - - 190.8400 6.1060 - -
จามจุรีเหนือ 2059.5476 65.8437 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1879.2896 60.1288 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 2059.5476 65.8437 - - 153.8325 4.9219 - -
หนองผักชี_ซี 1953.6938 62.5094 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1953.6938 62.5094 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1953.6938 62.5094 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 167.8351 5.3700 - -
มรกต - - 1888.3646 60.5779 177.8222 5.6895 - -
มะลิวัลย์ 2059.5476 65.8437 - - 153.8325 4.9219 - -
ลันตา 2059.5476 65.8437 - - 153.8325 4.9219 - -
L53G 1934.3848 61.8916 - - - - - -
L53D 1910.3377 61.1222 - - - - - -
L53A 1915.3603 61.2829 - - - - - -
L33-8 1935.5850 61.9300 - - - - - -
L33 1907.3623 61.0270 - - - - - -
กะพง_U3 2054.0453 65.6850 - - 190.8400 6.1060 - -
กะพง_10A 2054.0453 65.6850 - - 190.8400 6.1060 - -
กะพง 2054.0453 65.6850 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
กำแพงแสน 1953.6938 62.5094 - - - - - -
จัสมิน 2049.8389 65.5747 - - - - - -
จักรวาล - - 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
โกมินทร์ - - 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
G8/50 - - - - 218.7648 6.9995 - -
G12/48 - - - - 286.0694 9.1529 - -
ฟูนาน - - 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
เอราวัณ - - 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
นาสนุนตะวันออก 1921.6111 61.4829 - - 53.0570 1.6976 - -
ดารา - - 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
ชบา - - - - 153.8325 4.9219 - -
บูรพา 1944.2987 62.2088 - - 25.0035 0.8000 - -
บึงหญ้าหนองสา 1956.6067 62.6026 - - - - - -
บึงหญ้า 1956.6067 62.6026 - - - - - -
บึงม่วง 1956.6067 62.6026 - - - - - -
บัวหลวง 1986.7586 63.4950 - - - - - -
บงกช - - 1861.1070 59.5398 228.8339 7.3217 - -
เบญจมาศ 2059.5476 65.8437 - - 153.8325 4.9219 - -
บ้านดอนสนวน 1953.6938 62.5094 - - - - - -
บรรพต - - 1880.1982 60.2394 190.8400 6.1060 - -
อาทิตย์ - - 1906.2133 60.9823 218.7648 6.9995 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
สงขลา อี 2063.3992 66.2750 - - - - - -
สงขลา ดี 2063.3992 66.2750 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน