ราคาปิโตรเลียม แก้ไข: 24 มิ.ย. 2562
มกราคม 2562  
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
ยุงทอง 1932.8644 61.0800 - - 190.8400 6.0075 - -
ยะลา_U3 1924.8544 60.4650 - - 190.8400 6.0075 - -
ยะลา_U2 1924.8544 60.4650 - - 190.8400 6.0075 - -
ยะลา_10A 1924.8544 60.4650 - - 190.8400 6.0075 - -
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1766.0284 55.5937 - - - - - -
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1742.9340 54.8667 - - - - - -
จักรวาลตะวันตก - - 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
อู่ทอง 1795.0504 56.5073 - - - - - -
ตราด_U3 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ตราด_11A 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
สุรินทร์ 1958.4965 61.2367 - - 153.8325 4.8426 - -
สุราษฏร์ 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ตราดใต้ - - 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
สตูลใต้ - - 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ปลาทองใต้ 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ปะการังใต้ - - 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
จามจุรีใต้ 1932.8644 61.0800 - - - - - -
โกมินทร์ใต้ - - 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
บงกตใต้ - - - - 286.0694 9.0053 - -
บรรพตใต้ - - 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน - - - - 194.8400 6.1335 - -
สิริกิติ์_เสาเถียร - - - - 53.5057 1.6843 - -
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A - - - - 48.9100 1.5397 - -
สิริกิติ์_หนองตูม_A - - - - 36.6100 1.1525 - -
สิริกิติ์_NGV - - - - 204.2031 6.4282 - -
สิริกิติ์ 1720.8752 54.1723 - - - - 13.8165 0.0000
สินภูฮ่อม_EU1 - - 1641.6848 51.6794 186.5259 5.8717 - -
สินภูฮ่อม_E5N - - 1641.6848 51.6794 186.5259 5.8717 - -
สตูล 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
สังขจาย 1799.8155 56.6573 - - - - - -
ปลาทอง_U3 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ปลาทอง 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ปลาหมึก 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ปลาแดง 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ปะการัง 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ไพลิน - - 1773.9214 56.0961 177.8222 5.5978 - -
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ - - 1773.9214 56.0961 177.8222 5.5978 - -
ตราดเหนือ_U5 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ตราดเหนือ_U3 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ตราด 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ไพลินเหนือ - - 1773.9214 56.0961 177.8222 5.5978 - -
กุ้งเหนือ 1924.8544 60.4650 - - 190.8400 6.0075 - -
จามจุรีเหนือ 1958.4965 61.2367 - - - - - -
บ่อรังเหนือ 1719.4457 54.1273 - - - - - -
เบญจมาศเหนือ 1958.4965 61.2367 - - 153.8325 4.8426 - -
หนองผักชี_ซี 1795.0504 56.5073 - - - - - -
หนองผักชี_บี 1795.0504 56.5073 - - - - - -
หนองผักชี_เอ 1795.0504 56.5073 - - - - - -
น้ำพอง - - - - 157.1483 4.9470 - -
มรกต - - 1773.9214 56.0961 177.8222 5.5978 - -
มะลิวัลย์ 1958.4965 61.2367 - - 153.8325 4.8426 - -
ลันตา 1958.4965 61.2367 - - 153.8325 4.8426 - -
L53G 1778.2332 55.9779 - - - - - -
L53D 1749.4144 55.0707 - - - - - -
L53A 1758.9444 55.3707 - - - - - -
L33-8 1777.8361 55.9654 - - - - - -
L33 1751.4665 55.1353 - - - - - -
กะพง_U3 1924.8544 60.4650 - - 190.8400 6.0075 - -
กะพง_10A 1924.8544 60.4650 - - 190.8400 6.0075 - -
กะพง 1924.8544 60.4650 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
กำแพงแสน 1795.0504 56.5073 - - - - - -
จัสมิน 1910.3020 60.0802 - - - - - -
จักรวาล - - 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
โกมินทร์ - - 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
G8/50 - - - - 218.7648 6.8866 - -
ฟูนาน - - 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
เอราวัณ - - 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
นาสนุนตะวันออก 1762.3053 55.4765 - - 52.9950 1.6683 - -
ดารา - - 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
ชบา 1932.8644 61.0800 - - 153.8325 4.8426 - -
บูรพา 1792.1660 56.4165 - - - - - -
บึงหญ้าหนองสา 1799.3739 56.6434 - - - - - -
บึงหญ้า 1799.3739 56.6434 - - - - - -
บึงม่วง 1799.3739 56.6434 - - - - - -
บัวหลวง 1842.0800 58.0000 - - - - - -
บงกช - - 1745.3764 55.0239 228.8339 7.2036 - -
เบญจมาศ 1958.4965 61.2367 - - 153.8325 4.8426 - -
บ้านดอนสนวน 1795.0504 56.5073 - - - - - -
บรรพต - - 1773.6583 55.7871 190.8400 6.0075 - -
อาทิตย์ - - 1788.1177 56.3721 218.7648 6.8866 - -
ราคาปิโตรเลียมส่งออก
แหล่ง น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม
(บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/บาร์เรล) (ดอลลาร์/บาร์เรล) (บาท/ล้านบีทียู) (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) (บาท/กิโลกรัม) (ดอลลาร์/กิโลกรัม)
วาสนา 1770.4706 55.9500 - - - - - -
สงขลา อี 1923.3102 60.7800 - - - - - -
สงขลา ดี 1923.3102 60.7800 - - - - - -
นงเยาว์ 2023.6273 63.9502 - - - - - -
มโนราห์ 1979.3260 62.5502 - - - - - -
หมายเหตุ :
- ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย)
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน