เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายศุภวิชญ์ ใจงาม
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3373
E-Mail
: suppawich@dmf.go.th
นายปรศักดิ์ งามสมภาค
หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3388
E-Mail
: porrasak@dmf.go.th
ว่าง
หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมในทะเล
โทรศัพท์
:
E-Mail
:
นายสุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว
หัวหน้ากลุ่มกำกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3390
E-Mail
: supat@dmf.go.th
นายเจนรบ รับประภา
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบระบบมาตรวัดการซื้อขายปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3375
E-Mail
: janerob@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,488,193
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333