เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายศุภวิชญ์ ใจงาม
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3373
E-Mail
: suppawich@dmf.go.th
นายปรศักดิ์ งามสมภาค
หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3388
E-Mail
: porrasak@dmf.go.th
ว่าง
หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมในทะเล
โทรศัพท์
:
E-Mail
:
นายอนุชิต ลิ้มสุวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มกำกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3171
E-Mail
: anuchit@dmf.go.th
นายเจนรบ รับประภา
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบระบบมาตรวัดการซื้อขายปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3375
E-Mail
: janerob@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,032,286
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,351