เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายศุภวิชญ์ ใจงาม
ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทรศัพท์
: 0-2794-3471
E-Mail
: suppawich@dmf.go.th
นายธงชัย จันทร์เครื่อง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทรศัพท์
: 02-794-3318
E-Mail
: thong@dmf.go.th
นายตฤณ อินทรประสงค์
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ
โทรศัพท์
: 0-2794-3337
E-Mail
: trin@dmf.go.th
นายนิคม เศรษฐลักษณ์
หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3335
E-Mail
: nikhom@dmf.go.th
นายวุฒิพงษ์ คงเพชรศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก
โทรศัพท์
: 02-794-3314
E-Mail
: wuttipong@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,365,465
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 148,155