เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นางสาวสิรี นาสกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ (วิศวกรปิโตรเลียมเชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์
: 0-2794-3333
E-Mail
: siree@dmf.go.th
ธงชัย จันทร์เครื่อง
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ (นักธรณีวิทยาเชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์
: 0-2794-3318
E-Mail
: thong@dmf.go.th
วรรณฑกา ธิติภาทร
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์
: 0-2794-3408
E-Mail
: wantaka@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,034,912
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,354