เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นางสาวสิรี นาสกุล
วิศวกรปิโตรเลียมเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์
: 0-2794-3333
E-Mail
: siree@dmf.go.th
นายสันติ ทองวิลาศ
นักธรณีวิทยาเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์
: 0-2794-3321
E-Mail
: sunti@dmf.go.th
นางสาวอุไรพรรณ วุฒิสิงห์ชัย
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์
: 0-2794-3015
E-Mail
: uraiphan@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 1,030,605
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 8,305