เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทร
: 0-2794-3001
E-Mail
: premrutai@dmf.go.th
นายภูมี ศรีสุวรรณ
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทร
: 0-2794-3010
E-Mail
: phumee@dmf.go.th
นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทร
: 0-2794-3006
E-Mail
: somboon@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 1,030,476
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 8,305