เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายพิพัฒน์ จิรพงศ์พิพัฒน์
ผู้อำนวยการกองสัญญาแบ่งปันผลผลิต
โทรศัพท์
: 0-2794-3373
E-Mail
: pipat@dmf.go.th
นายพัฒน์พิชา รัตนปรีชาชัย
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ
โทรศัพท์
: 0-2794-3483
E-Mail
: patpicha@dmf.go.th
กุลมาศ เครือวรมุนี
หัวหน้ากลุ่มจัดหาสินค้าและบริการ
โทรศัพท์
: 0-2794-3448
E-Mail
: Kullamard@dmf.go.th
พิชชานันท์ แก้วบุญนำ
หัวหน้ากลุ่มพาณิชย์ปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 02-794-3312
E-Mail
: pitchanan@dmf.go.th
นางสาววรัชญ์จิรา พรหมมาเทพย์
หัวหน้ากลุ่มบัญชีและสินทรัพย์
โทรศัพท์
: 0-2784-3353
E-Mail
: woruchchira@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 73,701,793
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 147,559