เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายอนุชิต ลิ้มสุวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์
: 0-2794-3171
E-Mail
: anuchit@dmf.go.th
นายทินกร สุนีย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์
โทรศัพท์
: 0-2794-3234
E-Mail
: tinnakorn@dmf.go.th
นางสาววรางคณา พวงแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการข้อมูลหลุมเจาะปิโตรเลียม
โทรศัพท์
: 0-2794-3235
E-Mail
: varangkanar@dmf.go.th
นายเกรียงไกร โพมิน
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์
: 0-2794-3338
E-Mail
: kriangkrai@dmf.go.th
นางสาวมนต์ทิชา วงศ์พรเพ็ญภาพ
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
โทรศัพท์
: 0-2794-3267
E-Mail
: monticha@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,481,319
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 148,465