เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายอนุชิต ลิ้มสุวัฒน์
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทรศัพท์
: 0-2794-3171
E-Mail
: anuchit@dmf.go.th
นางอัจฉรา เจิมพักตร์
หัวหน้ากลุ่มวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์
: 0-2794-3301
E-Mail
: arjchara@dmf.go.th
นางโสธิดา เล้าสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการรื้อถอน
โทรศัพท์
: 02-794-3406
E-Mail
: sotida@dmf.go.th
นายประวัติ แช่มช้อย
หัวหน้ากลุ่มกำกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์
: 0-2794-3300
E-Mail
: prawat@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,485,210
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 148,473