เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อรอนงค์ นันทเอกพงศ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์
: 0-2794-3156
E-Mail
: onanong@dmf.go.th
นางสาวเกศินี ปรางค์ศร
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์
: 0-2794-3188
E-Mail
: kesinee@dmf.go.th
นางอารีพร จารุศิริ
หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ
โทรศัพท์
: 0-2794-3197
E-Mail
: areeporn@dmf.go.th
นายพรชัย พงศ์กร
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์
: 0-2794-3184
E-Mail
: pornchai@dmf.go.th
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 73,707,664
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 147,565